Inzetbaarheid kwetsbaren in tijden van corona

Webinar KOM scherpt de gedachten -- De RIVM-definitie van risicogroepen voor COVID-19 is te strikt. Dat vond de helft van de deelnemers aan het…

KoM-nieuwsbrief 22 juni 2020: Hoe vertalen we RIVM-advies kwetsbaren?

22 juni 2020 UPDATE CORONA “Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg” Verschijnt niet…

Goed nieuws voor kwetsbare medewerkers

Dat is ook goed nieuws voor bedrijfsartsen en andere arboprofessionals! Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden of te…

Kabinetsstandpunt ‘Borstlap’ uitgesteld; één jaar loondoorbetaling blijft reëel

Januari en februari stonden in het teken van het WRR-rapport ‘Het betere werk’ en het rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ van de Commissie…

KoM Nieuwsbrief 8 juni 2020 / Eén jaar loondoorbetaling kost werkgevers 0,7 mld per jaar

8 juni 2020 UPDATE CORONA ● De “Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg 2020/4” is…

Enquête over Arbovisie 2040

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Werkenden moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven deelnemen. Het Ministerie van Sociale Zaken en…