De menselijke maat lijkt vermalen

Alternatieve routes zijn gewenst, ook voor de arbosector De toeslagenaffaire onderstreept het belang van meer ‘menselijke maat’ in sociaal beleid.…

KoM-nieuwsbrief 21 juni 2021 | Arbovisie 2040 ambigu

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk 21 juni 2021 - in deze nieuwsbrief: Coronanieuws Uitnodiging…

Het SER-advies en het arbostelsel: (n)iets nieuws?

Het SER-advies (nu nog concept) over de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen tot 2025: een nieuw kabinet zal het nagenoeg helemaal overnemen. De…

Verplichte vaccinatie tegen COVID-19?  

Het is in Nederland opnieuw overwogen, op politiek niveau wat betreft personeel in de zorg. En het is opnieuw afgewezen door de staatssecretaris van…

Corona drukt op mentale gezondheid

Het leek een achtbaan: de snelle wisseling van coronamaatregelen. Europese instelling Eurofound gebruikt letterlijk deze uitdrukking bij haar…

KoM-nieuwsbrief 7 juni 2021 | Polderpartners: loondoorbetaling twee jaar

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌…

Mentale gezondheid zorgmedewerkers

Psychische beroepsziekten komen in absolute zin het vaakst voor bij werknemers in de gezondheidszorg: 23% van hen, aldus de Arbobalans 2020.…

Loondoorbetaling blijft ?!

Aanvulling d.d. 2 juni op onderstaande: een concept-advies van de Sociaal-Economische Raad gaat uit van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Meer…