20 april 2021
09:30-16:30
BOVAG huis in Bunnik

De nieuwe datum voor Arbo 2030 is dinsdag 20 april 2021

Het KoMgres Arbo 2030 zou plaatsvinden op 7 april 2020 en daarna 6 oktober. Gezien het grote aantal deelnemers en de omstandigheden hebben wij de nieuwe datum vastgesteld op 20 april 2021. Tot dan!

Aanmelden

De KoM bestaat 5 jaar. En viert dat met een spetterend congres. Waar ook jij hartelijk voor bent uitgenodigd.

Wij gaan als KoM niet terugkijken, maar vooruitkijken. Wat komt er op ons af en hoe gaan wij daar vanuit de arbo-discipline mee om. Dit met sprekers, theater  en alcoholvrije wijn.

WELKE ISSUES?

De mens centraal in een digitale wereld Hebben we straks eigenlijk nog grip op ons leven, werk en geld? En hoe blijven wij onszelf centraal zetten?

Technologisering en digitalisering in de arbomarkt  Wat zou de kwaliteit van arbo-advies van de robot kunnen zijn voor werkgever en werknemer? Een sessie gegeven door de mens, nu het nog kan!

Het Arbostelsel en flexibilisering   Een workshop over de toekomst van de arbeidsverhoudingen, bedrijfsgezondheid en het sociale vangnet.

Intensivering van werk  Medewerkers moeten meer werk verrichten in dezelfde tijd. Wat is de opvolger van de burn-out? Een intensieve maar autonome workshopsessie.

WIE?

Marius Touwen. Veel geroemd ondernemer en ervaringsdeskundige in gezondheidsproblemen.  Founder van Zorg van de Zaak, het netwerk van arbodienstverlening en verslavingszorg, schuldhulpverlening, psychologische hulp, re-integratie, jobcoaching en training. “Van werken word je gelukkiger”. Hij bespreekt de arbodienstverlening van de toekomst. Hoe houden werkgever en hen ondersteunende arbodienstverleners de mens centraal, in een wereld met onbegrensde technologie en veranderingen?

Moderator Anoek Neele en twee optredens van het Generatietheater “Ik heb de zaal nog nooit zo hard horen lachen om zo’n serieus thema.”

Dr. Hylco Nijp, arbeids- en organisatiepsycholoog, wetenschapper en en docent HRM, publiceerde over de combinatie motivatie, flexibele werktijden en het nieuwe werken, onderzoekt de spanningen rond personeel vrolijk houden in een context van onvoorspelbaarheid en prestatiedruk

Diederik Benders, ondernemer in verzuimsystemen, volop bezig met aansluiting van automatisering en persoonlijk contact

Corina Blokland, consultant vol resultaatgerichtheid: betere prestaties, meer werkplezier, inzetbare medewerkers

Mark Droogers, bedrijfsarts, bedrijfseigenaar, strategisch adviseur: de weg naar duurzame inzetbaarheid voor de werknemer, voor een team of een organisatie

Suzanne Meijers, advocate arbeidsrecht voor werkgevers en werknemers, scherp op flex, payrolling, uitzending, zzp, opdrachtgeverschap

Pascal Willems, ondernemer en publicist, advocaat voor ondernemers én hun medewerkers op rechtsgebieden arbeid, sociale verzekeringen zoals verzuim en arbeidsongeschiktheid

WAAROM ?

We zien veel ontwikkelingen op de gebieden van technologisering en digitalisering, flexibilisering en intensivering. Het werk verandert en de kwaliteit van dit werk verandert mee. Maar ook de regels rond werk en sociale zekerheid zullen ingrijpend wijzigen.

De positie van de werkende mens staat door deze ontwikkelingen steeds meer onder druk. Onzekerheid en belasting nemen toe. Hoe kunnen werkgevers en dienstverleners hen hierbij helpen en ondersteunen? En wat heeft dit voor impact op de arbomarkt en de arbodienstverlening?

Voor de jubilerende KoM reden om tijdens het KoMgres Arbo 2030 op 20 april a.s. de concrete gevolgen van deze ontwikkelingen te bespreken voor de arbomarkt in de komende jaren.

Hier tref je het spetterende programma aan dat wij jullie als KoM graag aanbieden voor een zeer aantrekkelijke prijs. Met topsprekers, sketches, een onderzoek ter plekke en een alcoholvrije Wijnproeverij.

Wie zich voor de eerder geplande data aangemeld heeft, hoeft dat niet opnieuw te doen.

Aanmelden