Het BAR-instrument: kansen en uitdagingen

Het BAR-instrument voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden van verzuimende werknemers: deze site en de…

WIA werkt, ook op partners

Tegengaan van arbeidsongeschiktheid, het is een zaak van volharding en lange adem, dat weet ieder in de arbosector. Resultaten zijn niet altijd…

Meer weten over de BAR? Lees de FAQ’s

In mei 2021 is de eerste versie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) gelanceerd. Wellicht heb je er…

Advocaat bepleit verzekering beroepsziekten

“De drempel voor de benadeelde om zijn claim [vanwege een beroepsziekte] toegewezen te krijgen, is in het huidige systeem (te) hoog, kostbaar en…

Informatiebijeenkomst BAR instrumentarium

BAR staat voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden van verzuimende werknemers. Het is het nieuwe multidisciplinaire…

‘Platformmedewerkers willen geen vast contract’

‘Platformmedewerkers willen geen vast contract’ Deze spannende zin staat boven een bericht van onderzoeksbureau Motivaction. Haar onderzoek wijst op…

‘Maatwerk is geen oplossing’

Heeft de toeslagenaffaire impact voor het professioneel oordeel van bedrijfs- en verzekeringsarts? Er is de roep om meer maatwerk. “Maar ook maatwerk…

Intentieverklaring: samen aan doorontwikkeling BAR

In mei 2021 is de eerste release van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) opgeleverd. Wij zien deze ‘1.0’-versie van het…

Subsidie innovatie 2e spoor van start

Ervaringen tweede spoor gebundeld, subsidietraject start november Tweede spoor re-integratie, het is van oudsher een lastige kwestie, allereerst voor…

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar?

Er is een breuklijntje in de eensgezindheid in de polder Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, met ondersteuning aan de werkgever bij re-integratie…