De arbeidsmarkt is continu in beweging. Werkenden moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven deelnemen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt al enige tijd aan het traject Arbovisie 2040. Het wil “een open dialoog met zoveel mogelijk partners, werkgevers en werknemers”, voor ontwikkeling van een visie op het arbobeleid van de Nederlandse overheid voor de komende jaren. Verslagen van bijeenkomsten met partijen zoals KoM verschijnen op het Arboportaal. Anderen kunnen nu ook input geven. Het portaal bevat nu een korte online peiling met vier vragen. Wilt u meer de diepte in? Daarvoor is er een enquête met 26 vragen. SZW verwacht dat “in de tweede helft van 2021 de nieuwe Arbovisie gereed is voor uitvoering”. Kortom, dat moment is een handigheidje om de nieuwe visie op tafel te krijgen bij de kabinetsformatie. Daar werkt u toch ook graag aan mee? Doe mee: externe link https://www.arboportaal.nl/campagnes/arbovisie-2040/publieke-consultatie