KoM brancheorganisatie voor duurzaam werk

Arbosector kan gaan testen

Per vandaag start een campagne om werkgevers te wijzen op de optie van een eigen teststraat op COVID-19. Dit onder de medische verantwoordelijkheid (supervisie) van een arbodienst of bedrijfsarts. Waarschijnlijk krijgt u vragen van werkgevers.

De projectorganisatie

Al enkele weken bestaat werkgeverstesten.nl, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit om de testcapaciteit op locatie bij werkgevers en organisaties op te schalen. Het gaat onder andere om organisaties waarbij thuiswerken onmogelijk is en er door afname van een antigeentest een veiligere werkomgeving te creëren is. Zo kunnen uitbraken van het coronavirus op de werkvloer worden beperkt.

De werkgevers werken met anderen samen in een projectorganisatie ‘operatie Fastlane’. Onder leiding van Tom Middendorp, oud Commandant der Strijdkrachten, bouwt deze gefaseerd een test-infrastructuur voor werknemers, scholieren, studenten en bezoekers van publieke evenementen. Bijvoorbeeld het EuroSonic NoorderSlag: met een ander format en een snelteststraat heeft dit festival toch kunnen plaatsvinden.

Wat kunt u verwachten?

Arbodiensten en bedrijfsartsen kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen om antigeen(snel)testen af te nemen bij werknemers in opdracht van hun werkgever. Vanaf 1 februari start een campagne om werkgevers bewust te maken van de voordelen van een eigen teststraat. Het kan zijn dat een werkgever u belt voor mogelijke ondersteuning of vragen.

Hoe werkt de financiële regeling?

Het ministerie van VWS biedt bedrijfsartsen en arbodiensten die werknemers testen in opdracht van werkgevers een financiële tegemoetkoming. Het ministerie heeft dit gebaseerd op de kosten die gemaakt moeten worden voor het afnemen en analyseren van de testen. De kosten voor het aanschaffen van de testen worden niet vergoed. De totale vergoeding per afgenomen antigeen(snel)test bedraagt €61,06 ex btw.

Arbodiensten en bedrijfsartsen die voor vergoeding in aanmerking willen komen, moeten zich aanmelden bij het ministerie van VWS, via de link onder. Hiervoor dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Deze voorwaarden en andere informatie kunt u terugvinden in de regeling.

Na aanmelding kunnen arbodiensten en bedrijfsartsen maandelijks factureren aan het ministerie van VWS. Op de e-factuur moet in ieder geval het totaal aantal afgenomen tests worden vermeld, evenals het aantal positieve uitslagen.

Download de toolkit

Er is een toolkit beschikbaar met hulpmiddelen en werkinstructies, zodat u stap voor stap wordt begeleid bij het opzetten van een teststraat. Ook verwijst deze toolkit naar standaard informatie die hulp biedt bij het opzetten van een testfaciliteit, zoals eisen aan de locatie, materialen, personeel, proces en kwaliteit, standaardtekeningen en checklists. De toolkit is te downloaden, zie link onderaan naar werkgeverstesten.nl.

Veelgestelde vragen en helpdesk

Naast de toolkit vindt u op werkgeverstesten.nl antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast staat er een telefonische helpdesk ter beschikking om zowel de werkgever als u als arbodienst of bedrijfsarts zo goed mogelijk te faciliteren. De helpdesk is te bereiken op 088-7674076.

Met dank aan OVAL, voor de concepttekst die we gebruikten voor deze ledenmail.

Aanmelden bij het ministerie van VWS

De website van werkgeverstesten.nl

 

Kwaliteit op Maat bestaat 6 jaar. En viert dat met een spetterend congres:

De mens centraal in een digitale en intensiverende wereld

Wij gaan als KoM niet terugkijken, maar vooruitkijken. Wat komt er op ons af en hoe gaan wij daar vanuit de arbo-discipline mee om. Dit met sprekers en discussie.

LEES MEER

 Interessant om nog eens te lezen:

Arbodienstverlening: “Een geniaal concept”

Nederland onderscheidt zich gunstig in preventie en verzuimaanpak  

Hans-Horst Konkolewsky beziet de Nederlandse discussie rond arbodienstverlening met enige verwondering. ‘De indicatoren van Nederland zijn gunstig’. Hij was onder meer secretaris-generaal van de International Social Security Association, een van de wereldwijde pijlers voor sociale rechtvaardigheid.

Interessant om nog eens te lezen:

Arbovisie 2040: alleen onenigheid?

‘.. de bedrijfsgezondheidszorg functioneert in Nederland ver onder de maat, de bedrijfsarts heeft geen ruimte om in een commerciële setting aandacht te geven aan preventie, ..”