Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

Nieuwsbrief KoM 10 januari 2022

We wensen u een gezond 2022!

De nieuwe minister van SZW

Volop zinnige zaken op haar bureau

Karien van Gennip staat vandaag beëdigd op het bordes, als nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze heeft veel politieke en bestuurlijke ervaring op diverse terreinen, echter niet zozeer wat betreft sociaaleconomisch beleid. Misschien is veelzeggend haar uitspraak in een nieuwsbericht van Coöperatie VGZ UA, in grootte de tweede zorgverzekeraar in Nederland. In reactie op haar benoeming per november jl. tot voorzitter van de Raad van Bestuur zei ze: “Ik hoop met mijn ervaring bij te kunnen dragen aan zinnige zorg, het versnellen van de digitale transformatie en de verbinding met zorgaanbieders en verzekerden.”

We wensen haar veel succes. Er liggen volop zinnige zaken op haar bureau; een greep:

> toetsing van het WIA-re-integratieverslag zonder verzekeringsarts, het wetsvoorstel waarvan behandeling is opgeschort vanwege de demissionaire status van het kabinet,

> WIA-toetredingsdrempel van 35 naar 25 of 15% arbeidsongeschiktheid, sinds september gewenst door een kamermeerderheid,

> financiële steun (in ieder geval tijdelijk) voor de opleiding van bedrijfsartsen, gevraagd door een brede coalitie veldpartijen,

> ten uitvoer brengen van het MLT, het advies voor de middellange termijn van sociale partners en kroonleden in de SER. Het Coalitieakkoord neemt daaruit over behoud van de regie van de werkgever over verzuim: “Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar -in lijn met het SER-advies- in principe op het tweede spoor ..”.

Onderwerp arbeidsomstandigheden verdwenen?

Zaterdag de 8e leverde Mark Rutte de portefeuilleverdeling van de ministers en staatssecretarissen. Het onderwerp “arbeidsomstandigheden” staat er niet in. Vergissing? Bewust beleid? Het is zinnig als de nieuwe ministers van SZW hier aandacht aan geven. In het overeenkomstige document van kabinet Rutte III stond het onderwerp wel.

Webinar Coalitieakkoord

De regie van de werkgever over ziekteverzuim blijft. De veel-verguisde twee jaar loondoorbetaling na ziekmelding ondergaat wijzigingen, maar de verantwoordelijkheid van de werkgever blijft staan.

Wat betekent het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie?

Kwaliteit op Maat organiseert een webinar

Het coalitieakkoord en de arbosector

Inleider onder meer Pierre Koning, hoogleraar aan de VU

woensdag 19 januari 2022, 16 tot 17 uur

Aanmeldenadministratie@kwaliteitopmaat.com 

Meer informatie 

Coronanieuws

Brandbrief: alle retail in Nederland moet open. Daartoe roepen vijftien winkelketens politiek Den Haag op. Dit in een brandbrief donderdagmorgen 6 januari. Ze voorzien blijvende schade aan binnensteden en de economie. Ze merken dat het personeel de moed begint te verliezen. “We zien groeiende verzuimcijfers, meer gesprekken met bedrijfsartsen en ga zo maar door. Ze willen vooruit, aan de gang.” De niet-essentiële winkels zijn gesloten tot in elk geval 14 januari.

Dit pleidooi is op zich niet verwonderlijk. Maar, het gaat iets verder dan de oproep van de brancheorganisatie Raad voor de Detailhandel een dag eerder. Die wil met het kabinet aan tafel voor heropening nog deze maand. Inmiddels heeft ondernemersorganisatie Koninklijke Horeca Nederland een ‘routekaart’ voor veilig opengaan uiterlijk 15 januari, inclusief discotheken. Opnieuw komt dus de vraag op: blijven deze ondernemers(organisaties) in de pas met hun centrale organisaties? Bij het ingaan van de lockdown in december spraken die over begrip voor de maatregelen en waardering voor de steun.

Lees RetailTrends

De Horecaroutekaart 

De Vaccinatie Twijfel Telefoon  De coronacrisis werkt onzekerheden en spanningen in de hand, ook op de werkvloer, we schreven het al eerder. Een nieuw baken in de golven van twijfels en vragen is de Vaccinatie Twijfel Telefoon. Oorspronkelijk een initiatief van het Erasmus MC, werkt deze inmiddels landelijk, met dagelijks zeker 700 bellers. Getrainde studenten geneeskunde beantwoorden vragen, voor complexe kwesties is er direct een internist beschikbaar of verdergaande expertise te vinden. De meeste vragen komen van mensen die vanwege hun aandoeningen aarzelen of bezorgd zijn over coronavaccinatie. De gangbare voorlichting is voor hun situatie te algemeen.

Een nuttig middel voor arboprofessionals om naar te verwijzen: dagelijks tussen 8.30 en 16.30 uur, 088-7555777.

Lees meer, zoals op NOS-nieuws

Terechte loonstop voor professioneel danser die weigerde om wekelijks een zelftest te doen Een dansgezelschap schorst een professioneel danser zonder behoud van loon, omdat hij weigert de bij deze werkgever in beleid vastgelegde wekelijkse zelftests te doen. In kort geding oordeelt de kantonrechter dat de zorg van de werkgever voor een veilige werkomgeving in dit specifieke geval zwaarder weegt dan het grondrecht van de werknemer inzake privacy en lichamelijke integriteit. Daarbij is van belang dat er geen minder verstrekkend middel voorstelbaar is voor hetzelfde doel. De kantonrechter acht de AVG niet van toepassing omdat de werkgever niets opslaat en dus niets verwerkt in de zin van de AVG. We merken op dat dit een heel specifieke situatie betreft. Als werkgever moet je altijd goed naar je eigen situatie kijken en kiezen voor de minst vergaande maatregelen voor de veiligheid op de werkvloer.  Met dank aan Patricia Weijmans van WVO advocaten.

Lees de uitspraak

Lees een kritisch juridisch commentaar over m.n. de motivering van de rechter

FNV, meldpunt Long Covid voor zorgprofessionals, behandelt LC-beroepsziektezaken  FNV, meldpunt Long Covid voor zorgprofessionals, behandelt LC-beroepsziektezaken  Vakbond FNV verlangt van de overheid een Long Covidfonds, voor een financiële tegemoetkoming voor mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt en nog steeds Long Covid-klachten ondervinden. Ook wil ze collectieve afspraken met werkgeversorganisaties. Het meldpunt helpt om problemen zorgvuldig in kaart te brengen. Het NOS Journaal maakte op 29 december gewag van al 1000 meldingen. Het Bureau Beroepsziekten van de bond behandelt daarnaast ruim 100 meldingen van werknemers met Long Covidklachten, het merendeel uit de zorg. De FNV biedt op haar site een check op de mogelijkheden voor een claim.

Het meldpunt en meer informatie van de FNV

Coronaspanningen

De buurt een voorbeeld voor de werkgever?

Onzekerheden en spanningen, maatschappelijke tegenstellingen, het wordt in de hand gewerkt door de coronacrisis. Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoekt elk kwartaal de publieke opinie in ons land. In oktober 2021 overheerste “somberheid over de richting van Nederland”. Zo vond 65% het de verkeerde kant opgaan met Nederland, tegen 55% in april.

Het SCP beschrijft geserreerd een kerngegeven: “Mensen verschillen van mening over coronakwesties”. Het bureau legde de respondenten dilemma’s voor, zoals een keuze tussen het beter beschermen van de volksgezondheid en het beter beschermen van individuele vrijheden. De groep die kiest voor vrijheid boven gezondheid is nu 31%, tegen 22% een jaar eerder, een wezenlijke stijging.

Verder noteert het bureau dat “samenleven in de buurt” beter wordt gewaardeerd dan “samenleven in Nederland”. Men ziet in meerderheid in de buurt zorg en aandacht voor elkaar. “Mensen hebben echt iets voor elkaar over. In veel buurten is er vriendelijkheid naar elkaar toe.”

Per saldo

Het aandeel mensen dat vrijheidsbeperkingen (zoals vaccinatiedrang of -dwang) afwijst blijkt bepaald geen verwaarloosbare minderheid. Spanningen op de werkvloer zijn heel wel denkbaar. Tegelijk toont het SCP met haar gegevens over “samenleven in de buurt” perspectief: een goed werkgever, ondersteund door z’n arbodienstverlener, stimuleert zorg en aandacht voor elkaar.

 

Tweede Kamer trekt bedrijfsarts aan

Verwondering over Coalitieakkoord

Het woord burn-out staat niet in het Coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU. Dat terwijl meerdere bewindspersonen in Rutte-III dit als beroepsziekte hebben leren kennen. Nazoeken op verwante termen leert dat alleen “psychosociale zorg” in het stuk staat, in de tekst over noodhulp in ontwikkelingssamenwerking.

Bedrijfsarts voor Tweede Kamer

Leden van de Tweede Kamer kunnen inmiddels wel een beroep doen op zulke zorg. Dit na een aanpassing op de Wet schadeloosstelling. Kamervoorzitter Bergman tekende begin december het contract voor onder meer beschikbaarheid van een bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, verwijzing bij een acute zorgvraag, leefstijladvies en hoe om te gaan met het werk. Bergkamp: “.. zover dat in mijn invloedssfeer ligt wil ik burn-out zoveel mogelijk voorkomen en ik ben blij dat deze basale voorziening nu ook voor Kamerleden geregeld is.”

Het nieuwsbericht van de Tweede Kamer

Tuchtrecht weer in debat

‘De bedrijfsarts als bliksemafleider’

De discussie over ‘bedrijfsartsen en tuchtrecht’ komt weer op. TBV-online publiceerde onderzoek: er zijn meer tuchtzaken ‘tegen’ bedrijfsartsen, verhoudingsgewijs iets minder vaak gegrond, maar de maatregelen zijn zwaarder. Jurgen van der Baan gaat hierop door in een blog op LinkedIn. Hij ziet een verband met arbeidsconflicten, werkgevers zouden meer in gesprek moeten gaan: “Het gaat niet alleen over het medisch handelen of het professionele gedrag van de bedrijfsarts. Alleen daarom ligt er wat mij betreft al een zware verplichting bij werkgevers en arbodiensten om vroegtijdig op een oplossing aan te sturen en waar mogelijk een tuchtrechtelijke procedure te voorkomen.” Hij roept op te reageren, die oproep geven we graag door.

Jurgens blog

 

NIEUWE KOM-LEDEN

Individueel lid, de komende zes maanden aspirant-lid: Luuk Haze, Ed Slobbe

 

INSPIRATIE VOOR HET NIEUWE JAAR?

Werknemers met schulden – wat kunnen arbodienstverleners? Het nieuwe dossier op de KoM-site

“Re-integratie is strikt genomen niet effectief als je leefstijl niet meepakt.” Arbodienstverleners en anderen over steun voor stoppen met roken

“De arbeidsmarkt heeft een afstand tot werknemers”Een nieuw bedrijf helpt werkgevers voor arbeidsinschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Digitale zorg onder de loep – “De jungle van apps”  Zo typeert staatssecretaris Blokhuis van VWS de grote hoeveelheid aan gezondheidsapps in Nederland. Effectiviteit is onduidelijk. Er start een pilot voor een toetsingskader. Zie de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite