Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

12 april 2021

In deze nieuwsbrief:

CORONANIEUWS  Kennisnieuwsbrief COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid verschijnt weer –  de Helpdesk Corona van de sectoren Bouw & Techniek bestaat een jaar – het voorlopig voornemen van het kabinet voor pilots met testbewijzen: VNO-NCW-voorzitter Thijssen bepleit afschaffen van de 1,5 meter maatregel: ‘Met sneltesten kunnen er meer mensen binnen’.

Een vergeten coronamaatregel – er komt een publiekscampagne voor beroep op leefstijlcoach

RI&E-handhaving zonder inspectiebezoek – centrale registratie van RI&E’s wordt verkend

Matching  arbodienstverlener en klant – nieuw initiatief van coöperatie met groeipotentieel

Scholing voor arbeidsbeperkten werkt

CORONA NIEUWS

• Hij verschijnt weer, naar verwachting in de week van 18 april: de Kennisnieuwsbrief COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid

Abonneren: via de NCvB-site

Eerdere kennisnieuwsbrieven: pagina op de KoM-site

• Het voelt als een feestje dat je liever niet viert: de Helpdesk Corona van de sectoren Bouw & Techniek bestaat een jaar. In diverse sectoren hebben werkgeversorganisaties, soms ook met de bonden, de handen ineen geslagen voor voorlichting en advies over werken in de coronacrisis. Dit dikwijls met arboprofessionals. Deze helpdesk is een voorbeeld van wat samenwerking van de drie vermag. De website meldt activiteiten als “.. het delen van de meest recente corona protocollen, adviezen van deskundigen, nieuwsberichten, een zeer uitgebreide FAQ (met 104 vragen & antwoorden) en het actief informeren door het organiseren van een webinar met 5.000 kijkers en maar liefst 13 online kennissessies. Daarnaast fungeert de helpdesk ook als een meldpunt voor klachten.” De zoekfunctie bij de FAQ’s kan nuttig voor andere werksoorten.  De Helpdesk

• Hét sociaal-economisch coronanieuws de vorige week: het voorlopig voornemen van het kabinet voor pilots. Kan de inzet van testbewijzen helpen voor eerder en ruimer openen van sectoren? Werkgeversorganisaties hadden voortdurend zo’n testsamenleving bepleit. Ze reageren nu traditiegetrouw “verheugd”. En ze voeren de druk op. Ze vinden “.. dat ook zonder testen nu al meer mogelijk is. .. dat bijvoorbeeld de terrassen open kunnen. ‘Protocollen om dat op verantwoorde wijze te doen liggen al lang klaar’”. De volgende dag bepleit VNO-NCW-voorzitter Thijssen afschaffen van de 1,5 meter maatregel in situaties waar negatief geteste mensen samen zijn. ‘Met sneltesten kunnen er meer mensen binnen’. De zorgsector is verbaasd. De afloop hoort u officeel van de demissionaire minister-president.

De kabinetsbrief van 6 april

De werkgeversorganisaties 7 april

Een vergeten coronamaatregel

Er komt een publiekscampagne voor beroep op leefstijlcoach

Het leek een revolutie in de ZorgVerzekeringsWet, de GLI: de Gecombineerde Leefstijlinterventie. Volwassenen met ernstig overgewicht, resp. met overgewicht en verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten, komen ervoor in aanmerking. De twee jaar lopende GLI omvat (1) advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, (2) gezond bewegen en (3) gedragsverandering voor een gezonde leefstijl. De huisarts verwijst door naar de leefstijlcoach, er geldt geen eigen risico.

Bij de start in 2019 was gerekend op zo’n 35.000 verwijzingen per jaar, 1% van de 3,5 miljoen mensen die voldoen aan de criteria. Dat is niet gehaald, de beschikbaarheid van coaches was aanvankelijk een knelpunt. Corona en beperkingen van binnensport zitten nu in de weg. Pointer, KRO/NCRV-TV-programma voor onderzoeksjournalistiek, meldde eind maart een schokkend laag aantal deelnemers: in 2020 tot het najaar slechts 9.000. “Een gemiste kans”, zegt hoogleraar Van Rossum van het Erasmus MC aan Pointer. Vele coronapatiënten op de intensive care hebben overgewicht. “We zien dat een gezondere leefstijl je minder kwetsbaar maakt voor ziektes.” En:

“Al binnen een paar weken kun je je immuunsysteem versterken door gezonder te gaan leven.”

Ze noemt werken aan je leefstijl ‘de vergeten coronamaatregel’. Hoe dan ook: het ministerie van VWS komt in het voorjaar met een grote publiekscampagne om mensen te wijzen op de voordelen die werken aan je gezondheid oplevert. Goed dit te weten. Bedrijfsartsen kunnen óók de GLI voorschrijven. Het kan een logisch vervolg zijn op een PAGO of PMO.

Pointer

UWV-webinar 10 maart, “Onze leefstijl is al jaren een stille pandemie”

Het ministerie van SZW is inmiddels de eerder aangekondigde campagne voor meer bewegen begonnen.

RI&E-handhaving zonder inspectiebezoek

Centrale registratie van RI&E’s wordt verkend

Demissionair minister Koolmees wijdt veel woorden aan de voortgang van het meerjarenprogramma RI&E. Dit beoogt te bereiken dat alle werkgevers voldoen aan de RI&E-plicht. De minister meldt onder meer dat de pilot ‘administratieve handhaving’ succesvol verlopen is. In 2021 zal de Inspectie SZW doorgaan met deze werkwijze: zonder inspectiebezoek het document laten opsturen en zo nodig nader telefonisch contact. Dat  levert een groter bereik én een efficiëntere manier van inspecteren op. De bewindspersoon laat zich niet uit over het aantal werkgevers dat aldus benaderd wordt. In het Jaarplan 2021 van de dienst is sprake van het ‘flink opschalen’ van de pilot, zonder concrete getallen. Die ontbreken ook in de stukken Jaarplan 2019, -verslag 2019, -plan 2020.

Verkenning

Koolmees ziet aldus aanknopingspunten voor de door de commissie Heerts bepleitte centrale registratie van RI&E’s. Die digitalisering bevordert intensiever toezicht, en handhaving van de Inspectie op de naleving van de RI&E.

“Op die manier kunnen in potentie alle bedrijven in Nederland gecontroleerd worden.”

Koolmees vervolgt: “Om de werkwijze grootschalig toe te passen start ik dit jaar een verkenning van een aantal scenario’s waarbij draagvlak, juridische haalbaarheid, uitvoeringsconsequenties en administratieve lasten voor het bedrijfsleven in beeld worden gebracht. De uitkomst van de verkenning verwacht ik eind van dit jaar.”

Doordenken 

De FNV bepleitte in het verleden meermalen dat werkgevers verplicht zouden worden hun RI&E op te sturen aan de Inspectie SZW. Die zou een centrale database kunnen aanleggen en benutten. De werkgevers en de politiek wezen dat even zo vaak af. Het is niet duidelijk hoe het voornemen van de demissionaire minister zich daartoe verhoudt. Het is wel duidelijk dat een haalbaarheidsonderzoek op z’n plaats is.

De brief van de minister, 30 maart 2021

Jaarplan Inspectie 2021

Matching  arbodienstverlener – klant

Nieuw initiatief van coöperatie met groeipotentieel

Arbodienstverlening die goed aansluit op de organisatiebehoefte en uitdagingen: het is de wens van iedere werkgever en z’n mensen, het is ‘t belang van de arbodienstverlener. De markt heeft een nieuw initiatief voor matching tussen klant en arbodienstverlener.

Samenwerking

Arbodienstverlening is niet zomaar zakelijke dienstverlening. Duurzame inzetbaarheid, verzuimbeheersing: synergie tussen klant en provider is een absolute voorwaarde voor succes. Een aantal werkgevers- en werknemersorganisaties hebben voorkeuren c.q. voorzieningen waarmee arbeidsorganisaties in hun sector hun voordeel kunnen doen. Elders staan de vragende partijen op de arbomarkt voor lastige opgaven. Dat geeft ruimte voor platforms voor vergelijking en matching, met het platform als mogelijk lachende derde, zoals vaker op internet. Het blad ArboRendement noemde het in augustus 2020 verstandig maar tijdrovend om uitkomsten van meerdere vergelijkingssites te vergelijken. “Kenners van de arbomarkt weten dat arbodiensten zeker € 2.000 per jaar betalen voor opname in het bestand, plus 8% van de omzet het eerste jaar.” De macht van de platforms is te doorbreken. Die samenwerking is er nu op de arbomarkt.

Arbokompas

Dertien arbodiensten (nu nog) hebben zich verenigd in de coöperatie ArboKompas, zonder winstoogmerk, mét gedreven arboprofessionals én een volledig geautomatiseerd systeem voor matching. Enkele KoM-leden namen het initiatief, inmiddels doen ook anderen mee. In een digitale vragenlijst duidt de werkgever het belang van diverse onderwerpen en selecteert hij kenmerken die het beste passen bij zijn visie op verzuim en inzetbaarheid. Het resultaat van de matching is binnen enkele minuten een top drie, met inzicht op welke vlakken de betreffende arbodienstverlener aansluit bij de wensen van de mogelijke klant. Deze kan vervolgens eenvoudig offerte(s) aanvragen die de dienstverleners op maat zullen maken.

Maatwerk

Dit laatste is een wezenlijk verschil met het grootste platform op deze markt. Dat levert ook offertes; dat geeft vraagtekens of er dienstverlening-op-maat zal zijn.

Uniek punt van ArboKompas is de matching tegen kostprijs. Dat betreft site, secretariële ondersteuning en werving. Partijen vullen een eigen uitgebreid profiel in, realistisch, dat wordt getest door evaluaties bij de (potentiele) klant. Uiteindelijk scheelt dit de klant geld. Minder punt op de ‘matchingmarkt’ is dat vooralsnog maar een beperkt aantal arbodienstverleners meedoet. Dat kan snel veranderen, de brede opzet is voor vele partijen aantrekkelijk.

ArboKompas

 

Kwaliteit op Maat bestaat 6 jaar en viert dat met een spetterend congres:

KoMgres Arbo 2030: de mens centraal in een digitale en intensiverende wereld

Wie zich inschreef voor de oorspronkelijke fysieke conferentie, hoeft zich niet opnieuw in te schrijven.

BEKIJK DE KOM-SITE

Scholing voor arbeidsbeperkten

Mensen met een arbeidsbeperking vanwege gezondheid werken soms, vaak niet. Scholing heeft meerwaarde. Na het volgen van door UWV ingezette scholing komen meer van hen aan het werk, twee jaar nadien heeft de helft van de scholingsdeelnemers nog betaald werk. UWV deed verschillende onderzoeken, en bundelt die nu in Kennisverslag 2021-3, “Scholing voor mensen met een arbeidsbeperking”. Het laat zich lezen als een moeizame ontdekkingsreis. Per saldo zijn er bemoedigende resultaten. Er blijken ook kansen voor mensen met een volledige WGA-uitkering. Lees het op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite