Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Nieuwsbrief KoM 21 maart 2022

Geen ongewenste omgangsvormen, maar duurzaam veilig!

• Werknemers ervaren vaak ongewenst gedrag in het werk. Ruim een op de vijf maakt gewag van zaken als intimidatie, pesten, agressie en geweld of discriminatie. Vrouwen significant meer dan mannen: ruim een op de vier.

• Ongewenst gedrag in het werk is hardnekkig. De cijfers zijn de afgelopen 15 jaar nauwelijks veranderd.

• Intimidatie en pesten blijken in Nederland hoogst zorgwekkende factoren bij het verzuim.

• Volgens de laatste cijfers van de Arbeidsinspectie (2016) neemt minder dan een derde van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf maatregelen.

• Er komt een regeringscommissaris seksuele intimidatie, het kabinet maakt een nationaal actieplan, de arbosector kan rekenen op nieuwe aandacht voor de verplichting in de Arbowet tot een beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting.

KoM nodigt u uit voor een gezamenlijke verkenning: hoe kan een organisatie duurzaam de kans op misstanden verlagen?

Webinar

woensdag 30 maart 2022, 16 – 17 uur

Samen bespreken we welke oplossingen geloofwaardig kunnen bijdragen.

Praat u mee? Inschrijven? Lees meer

Verder in deze nieuwsbrief: 

Coronanieuws ‘verheugend’ volgens werkgevers – daar zijn kanttekeningen bij

Den Haag is traag … Ser-advies hybride werken op punt van verschijnen

RIV-toets zonder verzekeringsarts – Wetgevingsoverleg gepland

Belangrijke cijfers onhandig gepresenteerd – ‘Mentale problemen hoofdoorzaak arbeidsongeschiktheid’

Meer werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten? – Belangwekkend onderzoek, interessante beleidsoptie

Hulp bij selectie opleiders

Coronanieuws

‘Verheugend’? – Forse kanttekeningen

Het thuiswerkadvies is vervallen. Niet tot ieders enthousiasme, denk aan mensen met een kwetsbare gezondheid die druk voelen om naar kantoor te gaan. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vonden de aankondigingen van minister Kuipers verheugend. Wat is er belangrijk voor de arbosector?

Hybride werken en autonomie

De twee organisaties schrijven: “Ook is het goed dat het thuiswerkadvies vervalt, waarbij we natuurlijk de voordelen van hybride werken moeten behouden.” De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland gaat iets verder. Ze publiceert een praktijkverhaal over de Universiteit Wageningen. Die “.. denkt er niet aan om met medewerkers een maximale thuiswerktijd af te spreken. En zij adviseert andere werkgevers haar voorbeeld te volgen. ‘Die autonomie kun je mensen niet meer afnemen’.”

Onnodig ‘ziek’ thuis – zieke werknemers onder druk

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn teleurgesteld dat de quarantaineregels niet verder worden verruimd. “Nog steeds zitten veel mensen onnodig ‘ziek’ thuis, wat voor bedrijven problemen oplevert om de bezetting rond te krijgen.” Anderzijds zijn er steeds signalen van vakbeweging en anderen dat werknemers met Covid onder druk worden gezet om te komen werken …

WIA-instroom in verband met Covid

Er is al enige tijd een hogere instroom in de WIA. Dat is aanleiding voor uitspraken over “een explosie”. Minister van Gennip schrijft op 8 maart in antwoord op Kamervragen dat dat de invloed van Covid-19 als ziektebeeld op de instroom nog beperkt lijkt. Dit blijkens eerste uitkomsten van UWV-onderzoek. Ze verwacht definitieve UWV-resultaten in juni. UWV-perswoordvoering meldt aan uw redacteur dat het nader onderzoek naar de instroom in de WIA zal verschijnen in het UWV-kennisverslag van 21 april.

Lange termijn

Verder kijken de werkgeversorganisaties uit naar het lange termijnplan van het kabinet voor vermijden van nieuwe maatregelen komende herfst of bij een mogelijk nieuwe variant. “Daarover zijn de ondernemingsorganisaties met het kabinet in gesprek.”

Nieuwsbericht VNO-NCW en MKB-Nederland

Praktijkverhaal Wageningen

Den Haag is traag …

Ser-advies hybride werken op punt van verschijnen

Het Coalitieakkoord van Rutte-IV bevat voor de arbosector relevante punten zoals aanpassingen in loondoorbetaling en WIA. Pas tegen de zomer presenteert minister van Gennip een eerste uitwerking. Er is evenmin duidelijkheid over de breed bepleite financiële steun voor de opleiding van bedrijfsartsen; het ministerie stelde een overleg met KoM en anderen uit, we hebben ons ongenoegen laten blijken. Wat betreft de ArboVisie 2040 van het ministerie was de Sociaal-Economische Raad gevraagd advies uit te brengen in december 2021. De SER laat weten dat het advies zal verschijnen in juni a.s.

Minister Koolmees vroeg een jaar geleden SER-advies over de toekomst van thuiswerken c.q. hybride werken. Dat ei blijkt ‘de polder’ nu bijna gelegd te hebben. Vrijdag 25-3 behandelt de plenaire SER het stuk. Het concept verschijnt dinsdagavond tevoren op de site van de  SER. Zouden de werkgevers toegegeven hebben aan het FNV-verlangen tot een wettelijk recht op thuiswerk? Tegen welke prijs dan? U leest het in de loop van woensdag op de KoM-site.

RIV-toets zonder verzekeringsarts – wetgevingsoverleg gepland

Viereneenhalf uur, zoveel tijd heeft de Commissie SZW van de Tweede Kamer uitgetrokken voor een wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel tot afschaffen van de rol van de verzekeringsarts in de RIV-toets bij een WIA-aanvraag. Het gaat plaats vinden op 16 mei, van 13.30 tot 18.00 uur. Een wetgevingsoverleg, zeker van die lengte, is betrekkelijk zeldzaam in de kamerprocedures. Het vraagt specifieke toestemming van de Kamer, en wordt vooral ingezet bij veel omvattende of technische onderwerpen. De Kamer kende in 2021 maar net een handvol wetgevingsoverleggen anders dan over begroting en financiële verantwoording. De keuze van de Commissie drukt wellicht uit dat men het wetsvoorstel als omstreden beschouwt. We zullen het zien 16 mei, wetend dat later de plenaire Tweede Kamer het ook nog zal behandelen.

De convocatie voor het wetgevingsoverleg

Wat is een wetgevingsoverleg, parlement.com

Belangrijke cijfers onhandig gepresenteerd

‘Mentale problemen hoofdoorzaak arbeidsongeschiktheid’

Teletekst had zo’n stevige kop naar aanleiding van een CBS-nieuwsbericht. Dat meldde: “In 2020 werden ruim 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt op grond van psychische klachten.” Het cijfer is in 10 jaar nagenoeg onveranderd.

Reacties

Dit nieuws riep reacties op die ongewoon zijn bij CBS-cijfers. Evelien Brouwers, “Professor of Mental Health and Sustainable Employment bij Tranzo, Tilburg University” reageerde op LinkedIn: “Gevaarlijke uitspraak … Want ook al hangen psychische aandoeningen het vaakst samen met arbeidsongeschiktheid, dat betekent niet dat ze de oorzaak zijn.” Ze ziet bevestiging van vooroordelen over mensen met psychische problemen, daarmee een mogelijke belemmering voor arbeidsparticipatie. “Zeker in Nederland, waar werkgevers een grote financiële verantwoordelijkheid dragen en risico willen verkleinen.” Psychische kwesties duiden als oorzaak legt het probleem primair bij betrokkene, in plaats van mede bij de omgeving.

Er is veel meer te zeggen

Wie in de arbosector werkt, weet dat er veel meer aan de orde is bij arbeidsongeschiktheid in samenhang met psychische problematiek. Er speelt overal wel onvermogen / onwil / onkunde om mensen met gezondheidskwesties aan het werk te houden of erin terug te brengen. Maar het Nederlands stelsel werkt in hoofdlijnen zoals het bedoeld is, al is verbetering mogelijk en wenselijk. Een recente analyse onderstreept dit. Zie het artikel hieronder, “Meer werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten?”

Het CBS-nieuwsbericht

Meer werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten?

Belangwekkend onderzoek, interessante beleidsoptie

Het lijkt bijna vergeten: de WGA in de WIA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten en beoogt (meer) werken door deze groep. De regeling beperkt flink meer dan de vroegere WAO de instroom, en er is evidence dat ze meer dan de WAO resultaat heeft wat betreft (meer uren) hervatten van werk. Maar de WGA is allesbehalve de gehoopte ‘springplank’ naar (meer) werk.

Herkeuringen effectief?

Vaak wijt men de bescheiden uitkomst aan het geringe aantal herkeuringen, wat de laatste jaren wordt versterkt door het tekort aan verzekeringsartsen. De mensen zouden een prikkel missen. Overigens is een omgekeerd effect denkbaar vanuit de vakliteratuur: herkeuringen zijn er nu vaak naar aanleiding van meerverdiensten van WGA-ers, met als gevolg een lagere uitkering en een inkomensrisico bij baanvermindering of -verlies. Er kan dus sprake van zijn dat mensen het vermijden meer te gaan verdienen vanwege de kans dat weer te verliezen; maar dat zal minder het geval zijn bij waargenomen geringe kans op herkeuring. Dit benadrukt maar weer eens hoe lastig het is beoogde effecten te bereiken.

Onderzoek

Buitenlandse stelsels van arbeidsongeschiktheid zijn vaak dichotoom: een aanvrager krijgt óf een ‘volle’ uitkering óf niks. Onderzoek toont dan een fors ontmoedigend effect van uitkeringen in de respons op een verbetering van (mentale) gezondheid. De Nederlandse WGA werkt met meer gradatie, is dat een mindere rem op werkhervatting? Zulk onderzoek is belangrijk voor bevorderen van werkhervatting door WGA-ers, maar is complex. VU-hoogleraar Koning en twee anderen hebben zich eraan gewaagd, hun publicatie verscheen deze maand in het Journal of Health Economics. Ze koppelden grote databestanden: (i) de ruim 600.000 WIA-aanvragen sinds 2006; (ii) van die mensen de maandelijkse registraties over werk en sociale verzekeringen en (iii) administraties over behandelingen voor geestelijke gezondheid. Hun onderzoeksopzet is in een notendop als volgt. In de bestanden keken ze naar mensen met een einddatum van een behandeltraject voor de geestelijke gezondheidszorg (dit als maatstaf voor verbetering van gezondheid) en met óf (1) minder dan 35% verlies aan verdiencapaciteit, óf (2) met 35 à 50% verlies én een gunstige herstelprognose. Ze vergeleken de reacties op arbeidsaanbod rond de einddatum van de behandeling voor de ‘35-minners’ en de ‘35-50-ers’. Te concluderen is: de Nederlandse gedeeltelijke uitkeringen geven kleine ontmoedigende effecten.

In een e-mailwisseling met corresponderend auteur Prudon benadrukt hij ook een fors nadelig effect van de WGA, namelijk dat herstel van gezondheid niet goed hand in hand gaat met werkhervatting. De uitkering dempt werkhervatting héél fors. De WGA “werkt” wat betreft minder instroom, maar: “Wij tonen echter aan dat als we kijken naar een van de hoofddoelen van de WGA, namelijk werkhervatting, de regeling niet goed “werkt”.”

Onnodig te zeggen dat er veel valt op te merken over de onderzoeksopzet. De auteurs putten zich uit in kritische reflectie en bezien van alternatieven, maar houden hun conclusie staande.

Beleid

De auteurs reiken twee beleidsopties aan voor meer werkhervatting vanuit de WGA.

(A.) Wat betreft de (wettelijk verplichte maar bescheiden werkende) herbeoordelingen: “Door gebruik te maken van zorggegevens zou de beperkte herbeoordelingscapaciteit kunnen worden benut voor die personen die het meest waarschijnlijk een verbetering van de gezondheid hebben ervaren.”

(B.) De voordelen van benutten van resterende verdiencapaciteit kunnen worden verhoogd. Zoals door het aan ao-gerechtigden toe te staan langer dan nu meer te verdienen dan hun restcapaciteit, zonder de uitkering te verminderen. Dat zou de angst verlichten om ao-uitkeringen te verliezen als men probeert weer aan het werk te gaan. De onderzoekers vinden ‘further research’ over zulke mogelijke beleidswijzigingen gerechtvaardigd in het licht van hun uitkomsten.

Per saldo

Dit onderzoek bevestigt opnieuw: de WIA c.q. de WGA werkt gedeeltelijk als bedoeld. Verdere verbetering vraagt dan ook geen grote ingrepen maar een subtiele benadering. Onbedoelde effecten van maatregelen liggen op de loer. De tweede beleidsoptie heeft kansen.

(A.) Selecteren van casussen voor herbeoordeling op basis van gegevensverzameling uit de gezondheidszorg geeft ongetwijfeld forse privacyproblemen. Strikt juridisch-technisch is het doenlijk om de wettelijke plicht tot herbeoordeling ermee aan te vullen. Critici kunnen een Big-Brother-spookbeeld zien.

(B.) Tijdelijk meer verdienen dan restcapaciteit is een interessante optie. Het coalitieakkoord van Rutte-IV kent een overeenkomstig streven: verruimen van de bijverdiengrenzen in de bijstandsuitkeringen, en zorgen “dat mensen die langdurig in de bijstand zitten actief worden benaderd en worden ondersteund en gestimuleerd naar werk.” Minister Schouten (SZW, Armoedebeleid) schreef recent aan de Tweede Kamer dit te willen oppakken “.. in samenhang met andere trajecten, gemeenten en andere belanghebbenden … De voortgang deel ik in het tweede kwartaal van dit jaar met uw Kamer.”

Als werken zo motiverend kan zijn, zoals velen in de arbosector betogen, is meer gewenning aan werk een belangrijke factor om te blijven werken bij eventuele vermindering van uitkering. Wie in de arbosector durft het aan om Schoutens oplossing straks te vertalen naar de situatie van ao-gerechtigden? De arbeidsmarkt komt handjes tekort …

Het Free Acces artikel van Koning e.a.

Versoepeling bijverdiengrenzen bijstand / Participatiewet- Minister Schouten 

BEKIJK DE KOM-SITE

Hulp bij selectie opleiders

Zoveel instanties, opleiders en opleidingen: werkgevers zien soms door de bomen het bos niet meer. Hogeschool Fontys heeft een tool ontwikkeld voor (met name mkb-)werkgevers die hun werknemers willen ondersteunen in een duurzame loopbaan. Arboprofessionals kunnen er ook hun voordeel mee doen, bijvoorbeeld voor zoeken naar jobcoaches die trajecten naar passend werk voor arbeidsbeperkten weten te vinden. Lees meer op de servicepagina van de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite