Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

26 oktober 2020

In deze KoM-nieuwsbrief​:

● Corona

o   Voorkom een totale lockdown!

o   Kennisnieuwsbrief COVID-19 verschijnt weer; één keer?

o   Economen onderzoeken hoe lastig de overheidsadviezen zijn – Aanknopingspunt voor beter naleven coronamaatregelen

o   Lachen om corona?

● Arbeidsinschakeling van mensen met een beperking

● Vignet ‘Vitaal Bedrijf’ te verkrijgen

Nog steeds staat dit als eerste op de site van VNO-NCW en MKB-Nederland. Een aantal individuele horeca-ondernemers vocht de sluiting van restaurants aan, zonder steun van hun brancheorganisatie of centrale werkgeversorganisaties. Die strijden wel voor compensatie voor de getroffen bedrijven: met succes.

Ons land worstelt als vele landen. Een soort ‘nationale eenheid’ over de maatregelen lijkt er nergens. Nederland onderscheidt zich ongunstig in relatief aantal besmettingen, maar gunstig wat betreft het sluiten van de rijen van kabinet en sociale partners. De arbosector werkt aan gezondheid van werknemers en bedrijven. Dat wordt ondersteund dank zij die context. Ondernemers streven na deel van de oplossing te zijn. Zo schreven de organisaties het op 13 oktober in reactie op Rutte’s persconferentie. De VNO-NCW nieuwsbrief van 22 oktober herhaalt dezelfde zakelijke opstelling. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland stelt op ‘zijn’ site dat thuiswerk waar het kan weer de norm is. “Als thuiswerken niet mogelijk is, vragen wij ondernemers en hun medewerkers om te werken volgens de sectorprotocollen.”

Kennisnieuwsbrief COVID-19 verschijnt weer; één keer?

In de week van 2 november kunnen abonnees weer een nieuwe uitgave verwachten. Anderen vinden deze op de KoM-site.

Dit nummer 6 van de kennisnieuwsbrief wordt volledig gemaakt met vrijwilligerswerk én geld van verenigingen in de arbosector. We trekken eraan dat het ministerie volgende uitgaven weer subsidieert.

Kennisnieuwsbrieven en abonneren

Coronapagina KoM-site

Economen onderzoeken hoe lastig de overheidsadviezen zijn

Aanknopingspunt voor beter naleven coronamaatregelen

Zolang iedereen thuisblijft, kan iedereen toch op stap gaan? De coronacrisis en -maatregelen hebben elementen in zich van het ‘prisoners dilemma’ in de economische speltheorie. Economen namen de handschoen op: ze onderzochten de keuzes van individuen wat betreft vermijden van drukke plekken. In de eerste twee weken van juli reageerden ruim 1000 respondenten op voorgelegde scenario’s (à la overheidsadviezen) over modaliteiten van bezoek aan een (mogelijk drukke) recreatieplek; wat zouden ze zelf doen en wat denken ze dat anderen doen?

Uitkomsten: schaap over de dam

Het goede nieuws is: het merendeel van de mensen blijft thuis, de wil om drukke plekken te vermijden is reëel aanwezig. Maar als de onderzoekers elementen toevoegen aan de denkbeeldige situatie, ontstaan nuances met pittige gevolgen.

Mensen zijn eerder geneigd om naar buiten te gaan als ze geringe drukte verwachten. Dit is in het belang van hun eigen gezondheid, conform overheidsadvies en voorspelling vanuit de theorie. Maar er is ook een neiging tot erop uit trekken als mensen reden hebben voor de aanname dat het druk zal zijn. Voor elk procentpunt meer verwachting dat anderen zullen gaan, is er 2,4% meer kans dat men zelf gaat. Men wil in beginsel de gezondheid van anderen niet in gevaar brengen, maar het mechanisme lijkt: “als anderen zich niet sociaal gedragen, waarom zou ik het zelf dan nog wel doen?”

Waar komt dat vandaan, vraagt de hoogopgeleide lezer van de KoM-nieuwsbrief zich af. Hoogopgeleiden blijken er – net als jongeren! – vaker voor te kiezen de straat op te gaan. Ouderen minder. Die effecten zijn minder sterk bij grote drukte op straat. Risicoattitude voor de eigen gezondheid is ook een leidende factor.

Voorlichting

Up-to-date informatie over drukte op populaire plekken geeft mensen een relevante context voor hun beslissing en verhoogt de kans op de door de overheid gewenste beslissing. De onderzoekers bepleiten zulke voorlichting. Ze zien het ook voor jongeren als belangrijke maatregel. Tenslotte: voorlichting die het eigen gezondheidsrisico nog eens benadrukt, kan volgens deze wetenschappers het gewenste gedrag in de hand werken. Dat is een aanknopingspunt voor activiteiten van arboprofessionals.

Piet Eichholtz, Nils Kok (hoogleraren Universiteit Maastricht), Martijn Stroom (promovendus UM), “Vermijden drukke plekken is op papier gemakkelijker dan in de praktijk”, Economisch Statitische Berichten, 13 oktober 2020.

Lachen om corona?

‘Hoesten, we have a problem’

Psychologe Madelijn Strick doet aan de Utrechtse Universiteit research over de maatschappelijke impact van wetenschap. In augustus verscheen haar boek, “Humor is een van de vier pijlers onder het universum (de andere drie ben ik vergeten)”. Haar recente vraagstelling: is coronahumor troostrijk? Blijkens haar onderzoek in drie landen zouden grappen over corona negatieve emoties doen afnemen. Ze heeft haar boek aangevuld met een gratis te downloaden hoofdstuk over coronahumorhttps://www.madelijnstrick.co

Arbeidsinschakeling van mensen met een beperking

Evengoed een taak van arbodienstverleners

De arbosector beroemt zich op het succes: redelijk beheerst ziekteverzuim, geen overmatige instroom in regelingen arbeidsongeschiktheid, een – internationaal gezien – zeer fatsoenlijk inkomen voor de ziek gemelde. Tegelijk geldt dat in Nederland de arbeidsinschakeling van mensen met een beperking matig is. Daar hebben arbodienstverleners evengoed een taak. De overheid en sociale partners zetten zich in voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Streven is meer nieuwe banen voor beperkten te realiseren: 125.000 in 2026. Ook in de coronacrisis zijn er werkgevers die niet terugschrikken voor ambities. KoM-leden kunnen bijdragen.

Actieweek

De week van 26 oktober is de Week van de 1000 Voorbeelden. Vanwege ‘corona’ ligt er wat meer accent op baanbehoud of het behouden van werk. Dat laatste mag core-business van de arbosector heten.

We roepen KoM-leden op deze week een bijdrage te leveren.

● Meer informatie via de flyer van de Week van de 1000 Voorbeelden.

● Het themadossier Arbeidsbeperkten op de KoM-site bevat vele suggestie voor werkgevers en arbodienstverleners 

● Op een subpagina daarbij geven we aandacht aan een eerlijke analyse van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het is verdomde moeilijk, arbeidsinschakeling van mensen met een beperking. Het SCP onderstreept dat met dit gedegen onderzoek, veel van de uitkomsten zijn zeker niet nieuw. Toch brengt het bureau zinvolle suggesties. 

Vignet ‘Vitaal Bedrijf’ te verkrijgen

VNO-NCW en MKB-Nederland vullen deelname Preventieakkoord in

“Je mentaal en fysiek gezond voelen op je werk is enorm belangrijk.” Dit voor werkplezier en minder verzuim. SZW-staatssecretaris Van ’t Wout lanceerde zo met z’n VWS-collega Blokhuis het Programma Vitaal Bedrijf. Met steun van de twee ministeries draagt dit initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland onder meer bij aan het door hen ondertekende Nationaal Preventieakkoord. De website www.vitaalbedrijf.info toont aanbod als een oriëntatiescan en uitgebreide vitaliteitsscan, advisering over een passend programma voor het bedrijf of rechtstreeks inschakelen van experts.

Partners

Onder deze kop toont de website (nu) 152 experts. Die vertegenwoordigen een breed geheel: van de drie grootste arbodiensten tot en met zzp’ers in coaching, opruimen en yoga. “Wil je ook aan de slag met werkgevers om de vitaliteit op de werkvloer te verhogen? .. Zet dan je profiel op deze website!” De website maakt verder geen melding van (kwaliteits)eisen. We weten van beunhazen en goeroe’s die inzetbaarheidskwesties zeggen te behartigen. Ik belde met Jan Willem Landré, projectleider van Vitaal Bedrijf. Dat verhelderde veel.

Gangmaker

De organisatie ziet zich als gangmaker. Vitaal Bedrijf streeft ernaar dat werkgevers

– een oriëntatiescan doen op de site, en

– een scan onder hun medewerkers

– en vervolgens een adviesgesprek hebben over een passend vitaliteitsprogramma.

Het is Vitaal Bedrijf om het even met wie de werkgevers dat uitvoeren: hun eigen keuze, een branche-instituut of een aanbieder op de webpagina met ‘Partners’. Die dient om ondernemers een indruk van het mogelijke te geven. Vitaal Bedrijf laat daarop toe organisaties en individuen die zijn aangesloten bij een reguliere brancheorganisatie in de sector van hun aanbod, of deelnemen in andere netwerken voor vitaliteit zoals “Limburg Vitaal”.

Vignet

Het nieuwsbericht van SZW meldt: “Bedrijven die via het programma een vitaliteitsportfolio opbouwen komen in aanmerking voor een vignet ‘Vitaal Bedrijf’. .. Het eerste bedrijf dat het vignet Vitaal Bedrijf mag dragen, krijgt deze uitgereikt door een van de betrokken bewindspersonen.”

Jan Willem meldt dat de aanvraagprocedure begin volgend jaar beschikbaar is. Dat is ook het moment dat de eerste bedrijven het traject van scan, adviesgesprek en eerste activiteit zullen hebben afgerond.

Kortom

Wie dat wil in de arbosector kan zich melden voor plaatsen van een profiel op de website van Vitaal Bedrijf. Jan Willem: “Zo’n partner die z’n interne vitaliteitsbeleid aanscherpt met een scan, intervisie met de adviseurs van Vitaal Bedrijf en concrete activiteiten voor de eigen medewerkers: die kan ook in aanmerking komen voor een vignet.”

De aftrap van Vitaal Bedrijf, in Limburg

De website van Vitaal Bedrijf

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite