Gratis webinar 8 september 2021

6 september 2021  In deze nieuwsbrief

Webinar 8 september

Kabinetsformatie: VVD en D66 vaag over loondoorbetaling bij ziekte

Vaccinatiestatus bij werkgever bekend? Met een opmerkelijke aanjager ontwikkelt het debat zich razend snel – minister De Jonge spreekt met een bijzondere implicatie over de privacy-interpretatie van de Autoriteit Persoonsgegevens

“Corona-medicijnen kunnen overbelasting ic’s voorkomen” zegt een medewerker van VNO-NCW

Na schrijnend nieuws, beetje goed nieuws – ‘Zoektocht’ vanwege tekort aan verzekeringsartsen gaat door

MKB verzuim-ontzorg-verzekering: centrale werkgeversorganisaties starten nieuw initiatief

Nieuwsbrieven gemist door vakantie? Bekijk ze

Leidraad Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) in 1e versie klaar

WEBINAR

Kwaliteit op Maat

8 september 2021, 14-15.30 uur

DUURZAAM INZETBAAR HYBRIDE WERKEN

Deels thuis, deels op kantoor werken: het wordt dé praktijk. Wat betekent dat voor werk en welbevinden? Kwaliteit op Maat organiseert een gratis webinar.

Presentaties worden gegeven door:

Tinka van Vuuren, hoogleraar Vitaliteitsmanagement. Zij muntte de term “gedwongen autonomie” over het thuiswerken door corona.

Jan Nieuweboer, innovatiemanager van de Rabobank, evalueerde ervaringen met hybride werken waaronder ook effect op verzuim. Presentatie met medewerking van Ilse van Dijkman, bedrijfsarts bij de bank.

Marijn van der Heiden van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland over enquêtering onder leden-werkgevers.

hoogwaardig – bondig – gratis – geen pe-punten

U kunt zich aanmelden door uw naam per e-mail door te geven aan info@kwaliteitopmaat.com

Kabinetsformatie, loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers- én werknemersorganisaties willen fors minder flexwerk. Nieuwsuur laat hen vrijdag jl. volop aan het woord. Economisch commentator Bouman hekelt de kosten van ‘vast’ zoals het twee jaar doorbetalen bij ziekte. Sociale partners droegen met het SER-akkoord oplossingen aan, deels op kosten van de overheid. Zal die de portemonnee trekken? In het “Document op hoofdlijnen” van VVD en D66 staat weinig nieuws: “We ondersteunen ondernemers die mensen willen aannemen met hun lasten door de lasten op arbeid gericht te verlagen, vaste contracten in verhouding goedkoper te maken en voor het mkb de loondoorbetaling bij ziekte in het tweede jaar collectief te regelen.”

Artikel nieuwsuur

Vaccinatiestatus bij werkgever bekend?

Opmerkelijke aanjager, het debat ontwikkelt zich razend snel

Autoleasebedrijf Leaseplan gooide een knuppel in het hoenderhok: het wil alleen nog volledig gevaccineerde medewerkers toelaten op kantoor. CEO Gunning (foto) haalde maandag 30 augustus het NOS-journaal met zijn pleidooi. Desgevraagd gaf hij aan niet te kunnen controleren of z’n mensen gevaccineerd zijn maar op hen te vertrouwen.

Reacties

FNV-vice-voorzitter De Jong reageerde kritisch: de wet verbiedt dwang of drang. Telegraaf-journalist Visser was milder; hij wees erop dat de Deltavariant van het virus ‘gemengde kantoren’ risicovol maakt. Minister De Jonge zei de dilemma’s van bedrijven te snappen, de wet staat vaccinatieplicht niet toe. “We gaan verder in gesprek om te kijken welke mogelijkheden je hebt om een veilige omgeving te creëren.”

Per saldo gelden dezelfde feiten en argumenten die we benoemden in de KoM-nieuwsbrief van 9 augustus. Wat betreft interpretatie van privacy rond de vaccinatiestatus van werknemers wezen we  op het pleidooi van hoogleraar ICT en Recht Zuiderveen Borgesius. Die wil een publiek debat. “Het zou niet opgelost moeten worden door juristen die onderling beslissen.”

Weegt privacy zwaarder dan zorg?

Woensdag 1 september haalde Actiz het nieuws. De branchevereniging in de ouderenzorg sloot aan bij drie OMT-leden, onder wie bedrijfsarts Jaap Maas. Ze willen dat het kabinet het mogelijk maakt dat in instellingen bekend wordt welke zorgmedewerkers wel of niet zijn gevaccineerd. Ongevaccineerden brengen collega’s en cliënten onnodig in gevaar. Ook diverse zorgbestuurders willen dat de politiek een antwoord gaat geven “.. op de vraag of privacy wel echt zwaarder weegt dan het recht op goede zorg.” De voorzitter van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden noemde registratie een ongerechtvaardigd paardenmiddel. Donderdag 2 september sloten brancheorganisaties in de gehandicapten- en thuiszorg zich aan bij het pleidooi van Actiz. Vrijdag 3 september verwoordden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hetzelfde:

“Ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om te controleren of werknemers gevaccineerd of getest zijn of recent hersteld zijn van een corona-infectie. Ook moeten ze de mogelijkheid hebben mensen bij wie dat niet het geval is niet zonder meer toe te laten op de werkplek.”

De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland meldde zaterdag dat 70% van hun achterban dit wil. Zes ziekenhuizen willen die registratie ook.  Minister de Jonge was volgens de NOS-nieuwsblog vrijdag vooralsnog niet van plan dat wettelijk mogelijk te maken. Maar hij wees erop dat je als werkgever wel degelijk de vraag mag stellen of iemand gevaccineerd is. “Ik zou zeggen: stel hem vooral, maar weet dat iemand er geen antwoord op hoeft te geven.”

De Jonge verwoordde dit in lijn met een standpunt van het toenmalige College Bescherming Persoonsgegevens: de werkgever mag wel de vraag stellen naar achtergrond van een ziekmelding, maar er geen antwoord op verlangen. Later vond de Autoriteit Persoonsgegevens het stellen van de vraag alleen al ongeoorloofde druk op de werknemer.

Vervolg

De CEO van Leaseplan heeft het publieke debat merkbaar een impuls gegeven. Gunning was van 2008 tot in 2013 lid van de raad van bestuur van AkzoNobel. Daar en in debatten over sociaal beleid maakte hij furore door te streven naar nul procent arbeidsongeschiktheid. Hij realiseerde het nagenoeg. Dat schept verwachtingen voor het actuele debat.

De kennisnieuwsbrief “COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg” van 6 juli (!) signaleerde al de mogelijkheid van medisch onwenselijke situaties als gevolg van onduidelijkheid over de vaccinatiestatus, zo schreven we in de KoM-nieuwsbrief van 19 juli

NOS-nieuws 30 augustus

Telegraafjournalist filmpje 31-8: ‘Zet niet-gevaccineerden in aparte ruimte op kantoor’

De KoM-nieuwsbrief van 9 augustus

NOS-nieuws 1 september over Actiz en OMT-leden

Werkgeversorganisaties 3 september

“Corona-medicijnen kunnen overbelasting ic’s voorkomen”

Deze veelzeggende zin staat als kop boven een column op de site van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Anthony Stigter, beleidssecretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt, is blij met de komst van steeds meer nieuwe, effectieve medicijnen en behandelingen tegen COVID-19. Er zitten er veel in de pijplijn, maar Stigter kritiseert de trage procedures. De gezamenlijke EU-inkoop staat on hold in afwachting van de EMA-beoordeling. “Andere landen, zoals de Verenigde Staten, hebben intussen al contracten afgesloten. En … wie het eerst komt, die het eerst maalt. Dat hebben we eerder gezien bij de aanschaf van vaccins.” Verder wijst hij op het belang van alvast organiseren van vlotte toediening van de medicijnen: kwetsbare mensen behandelen zo snel mogelijk na vaststelling van de besmetting. Dat vraagt nú het betrekken van onder meer huisartsen en misschien zelfs wel buurtwerkers. De auteur sluit met de constatering dat dit een flinke klus is, maar wel een “.. die voorkomt dat kwetsbare mensen overlijden en die, samen met andere maatregelen, lockdowns kan voorkomen. Dan zijn we pas echt gezegend.”

VNO-NCW publiceerde dit in de rubriek Forum op haar site. Lezers van deze nieuwsbrief weten dat die wel eens dient om proefballonnetjes op te laten.

Stigters column van 25 augustus

Na schrijnend nieuws, beetje goed nieuws

‘Zoektocht’ vanwege tekort aan verzekeringsartsen

Door het tekort aan verzekeringsartsen krijgen WIA-aanvragers een voorschot in afwachting van keuring. Een op de zeven moet dat voorschot terug betalen omdat ze geen uitkering krijgen. De KoM-nieuwsbrief van maandag 23 augustus hekelde de schrijnende gevolgen. Een week later lieten minister Koolmees en UWV weten voorschotten niet te zullen innen. De minister schrijft een brief van 10 kantjes aan de Tweede Kamer over dit “buitenwettelijk begunstigend beleid”. Hij maakt gewag van een “zoektocht” tussen de houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel, de ruimte voor professionals en de kwaliteit van de sociaal-medische beoordeling en begeleiding. Wat betreft structurele oplossingen ofwel ingrijpende maatregelen – waarover hij met sociale partners zou overleggen – blijkt er geen voortgang ten opzichte van wat de bewindspersoon al in april schreef. Ook nu stelt hij dat besluitvorming aan een nieuw kabinet is.

Zijn overzicht over de situatie is helaas schrijnend te noemen, zie onder.

De brief van minister Koolmees

MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Centrale werkgeversorganisaties starten nieuw initiatief

Het najaar heet traditioneel de periode waarin werkgevers kijken naar de mogelijkheid van contracteren van een andere arbodienst. Misschien daarom startten VNO-NCW en MKB-Nederland weer publiciteit rond de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Op de site daarvan komt begin september een scan voor overzicht van de kosten voor loondoorbetaling en de verschillende verzekeringsopties. Nieuw op de site is – onderaan – een overzicht van “Aangesloten branches”. Dat zijn er welgeteld zeven. Dit herbevestigt de indruk dat het nieuwe verzekeringsproduct ook in ‘t tweede jaar moeizaam verkoopt.

Het nieuwsbericht van VNO-NCW

Lees meer in het themadossier op de KoM-site

 

 

KoM-nieuwsbrieven gemist door vakantie? Bekijk ze:

De nieuwsbrief van 5 juli: Gevaarlijke stoffen in de schijnwerper

De nieuwsbrief van 19 juli: Werkgevers ambigu over burn-outklachten

De nieuwsbrief van 9 augustus: Vaccinatie, privacy: ‘Regels bijten elkaar

De nieuwsbrief van 23 augustus: Tekort verzekeringsartsen schrijnt

BEKIJK DE KOM-SITE

We schreven en zoomden eerder over het project. Nu is de eerste BAR klaar.

Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen ieder een eigen rol. De communicatie is niet altijd optimaal, omdat de beroepsgroepen soms andere begrippen hanteren of deze anders gebruiken. Dit kan effectieve re-integratie van de werknemer in de weg staan. Om dit te verbeteren heeft Amsterdam UMC, met subsidie van het ministerie van SZW, de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) leidraad ontwikkeld, die een aantal kernbegrippen scherp definieert. Onderdeel van de leidraad is de eerste versie van het nieuwe BAR-instrument. Iedereen die dat wil, kan er nu alvast een eerste blik op werpen.

Kwaliteit op Maat ziet het huidige instrument met nadruk als een eerste versie. In het najaar van 2021 start een onderzoeksconsortium met de doorontwikkeling van instrument en leidraad. Waarbij voor KoM belangrijke elementen zijn die worden meegenomen:

·     Focus op mogelijkheden in plaats van op beperkingen, meer dan in de eerste versie.

·     Begrijpelijkheid van het instrument voor werkgever, werknemer of andere professionals op het gebied van arbeid en gezondheid (in taakdelegatie) en tweede spoor.

Lees meer op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.