Er is een breuklijntje in de eensgezindheid in de polder

Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, met ondersteuning aan de werkgever bij re-integratie in het tweede ziektejaar: het is een bouwsteen van het eenstemmige SER-advies van juni jl. over de arbeidsmarkt-in-brede-zin. Werkgevers, werknemers en kroonleden in de Sociaal-Economische Raad brachten daarmee voor het eerst in 15 jaar een unaniem advies uit voor een nieuw kabinet.

‘DNB pleit voor hardere ingreep in vast contract’

Een van de kroonleden komt altijd uit de directie van de Nederlandsche Bank. De bank publiceert 4 oktober met een persbericht een rapport in de reeks ‘DNB Analyse’. Daarin staat: “DNB steunt de voorstellen uit het recente SER-advies die betrekking hebben op het beter reguleren van flexibele arbeid.” Vervolgens zijn de vier auteurs-DNB-medewerkers kritisch. Ze hekelen dat de SER het vaste contract in grote lijnen ongemoeid laat, en voor wendbaarheid van bedrijven werkgevers de mogelijkheid wil geven “.. om de arbeidsduur te verlagen als bedrijfseconomische omstandigheden daarom vragen, maar de rekening hiervoor wordt deels doorgeschoven naar de overheid.” Zij bevelen aan de loondoorbetaling in te korten naar één jaar, conform het voorstel van ‘Borstlap’. Dat vermindert kosten en risico’s van het vaste contract voor werkgevers en vergroot de kansen op vaste contracten. Ze voorzien wel een een hogere WIA-instroom. Dezelfde dag reageert het Financieele Dagblad met een groot artikel: de krant leest het rapport als een DNB-pleidooi voor harder ingrijpen in vaste contracten.

Verbaasd

De volgende dag heeft het Verbond van Verzekeraars een webinar, met onder meer Elzinga, voorzitter van de FNV. Deze krijgt een vraag over een het artikel. Hij is “.. echt verbaasd. We hebben daar zo lang over gesproken en nagedacht over een goede oplossing. Er zit nu een mooie balans in, waarvan wij altijd hebben gezegd dat je er niet in kunt gaan shoppen. Het is geen Mikado waar je één stokje uit kunt halen. Maar wat doet DNB? Die trekt er wel dat ene stokje uit. Ik snap er niks van.”

Boos

Op de website van de SER worden reacties op het advies bijeengebracht. Een flink deel van de analyse van de vier auteurs is hier te vinden. Het zinnetje over ‘loondoorbetaling één jaar’ ontbreekt echter.

Sociaal-economisch blogger Hoffman toont verontwaardiging. De bank handelt uitzonderlijk, “.. want DNB is waarnemend lid van de SER-commissie die het advies voorbereidde. .. Het mag toch niet zo zijn dat een zelfstandige overheidsorganisatie, die niet democratisch wordt gecontroleerd, als DNB, bepaalt hoe het arbeidsmarkt moet worden ingevuld. Laat DNB zich beperken tot waarvoor ze is opgericht: het reguleren van een goede kapitaal- en geldmarkt. Als de SER daarvoor unaniem aanbevelingen doet kan de politiek daarvan gebruik maken.”

Per saldo

De Nederlandsche Bank wil met de serie ‘DNB Analyse’ inzicht geven in de analyses. “De tot uitdrukking gebrachte zienswijzen zijn voor rekening van de auteurs en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de officiële standpunten van De Nederlandsche Bank.” De analyse is inhoudelijk wat merkwaardig: de SER legt volgens DNB de rekening bij de overheid, zij zelf legt die bij de collectiviteit.

Dit alles heeft veel weg van een storm in een glas water. Het ontbreken van verdere reacties in de pers suggereert dat het daarbij blijft. Wel is het volgende duidelijk. Het DNB-rapport hekelt het SER-advies waar het de rekening voor wendbaarheid van bedrijven deels bij de overheid legt. Ook in deze nieuwsbrief werd dit meermalen discutabel benoemd. DNB heeft (bedoeld?) toch een alternatief op tafel gelegd voor de onderhandelaars in de kabinetsformatie.

 

Het nieuwsbericht en rapport van DNB

Nieuwsbericht van Verbond van Verzekeraars

De blog van Hoffman