Heeft de toeslagenaffaire impact voor het professioneel oordeel van bedrijfs- en verzekeringsarts?

Er is de roep om meer maatwerk. “Maar ook maatwerk kan leiden tot groot individueel onrecht.” Zo opent hoogleraar Paul de Beer zijn artikel ‘Maatwerk is geen oplossig’ op de site van het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Zijn betoog geeft ook aanknopingspunten voor het opnieuw doordenken van de rol van bedrijfs- en verzekeringsartsen zoals bij WIA-claims. Het laat zich uiteindelijk lezen als een bevestiging-in-grote-lijnen van hun huidige werkwijze. Dat kan een opsteker zijn voor de beroepsgroepen. En een pleidooi voor een instrument als het BAR?

Lees het in het themadossier op de KoM-site