Een nieuwe voorzitter

Kwaliteit op Maat is in 2015 opgericht om vanuit vakmanschap aan het publieke debat over arbodienstverlening deel te nemen. Om te zorgen dat kwaliteit in ons werk voorop kan staan. En dat is gelukt! Meer dan 50 bedrijfsleden en 130 individuele leden steunen die missie en de KoM heeft talloze bijdragen geleverd aan werktafels, adviesgroepen, werkwijzers, etc. Maar er is ruimte voor groei. Meer thema’s, meer inhoudelijke invloed.

Dit werk van een vereniging als de onze staat of valt met energieke leden die vanuit hun vakmanschap en praktijkervaring aan dat publieke debat deelnemen. Het is ook nodig, want we geloven dat kwalitatief hoogwaardige arbozorg een belangrijke rol speelt in tal van maatschappelijke uitdagingen. Nu en in de toekomst. Kortom, wij hebben de maatschappij iets te bieden. Deze groep van betrokken, energieke collega’s gaan we vergroten en faciliteren. 

De huidige voorzitter, Rolf de Vries, draagt na 7 jaar graag het stokje over. Om de volgende groeifase tot een succes te maken zoekt Kwaliteit op Maat een nieuwe voorzitter. Iemand die zijn talenten, ervaringen en kennis wil inzetten ten behoeve van de arbosector en de maatschappij. En daarvoor bij onze vereniging de juiste mensen en een inspirerende omgeving vindt. Iemand die plezier haalt uit verbinden en faciliteren van inhoudelijk gedreven professionals. We zoeken:

  • Een liefhebber van de vraagstukken van de toekomst, zoals de maatschappelijke rol van de bedrijfsgezondheidszorg en de bedrijfsarts.
  • Iemand die kan verbinden. Misschien zelfs kan verleiden. Alles gericht op het samen realiseren van onze missie.
  • Iemand die snapt hoe een vereniging werkt. Dat bijvoorbeeld een breed gedragen besluit beter is dan een snel besluit en dat het optreden van de voorzitter van het bestuur belangrijk is.

De komende tijd werken wij de structuren uit die nodig zijn om een grotere groep actieve leden goed te kunnen faciliteren. We betrekken daarbij graag de (potentiële) nieuwe voorzitter(s), om zo samen met hem, haar of hen tot een goede vorm te komen die na de zomer aan de ledenvergadering voorgelegd wordt. Want ook bij deze keuze gaat het primair om gezamenlijk kwaliteit realiseren en instemming door de leden.

Ben jij of ken jij degene die plezier vindt in deze uitdaging? Stuur een mail naar info@kwaliteitopmaat.com en we gaan met je in gesprek.

 

Het bestuur van Kwaliteit op Maat

 

Lees meer Over ons