Over ons

Kwaliteit op Maat (opgericht in 2015) is brancheorganisatie voor arbodienstverlening in ruime zin. Duurzaam werk is in Nederland de verantwoordelijkheid van arbeidsorganisaties, dus van werkgevers en hun werknemers. Leden van Kwaliteit op maat ondersteunen bij deze uitdaging met breed advies en goede dienstverlening. Dit met de maatschappelijke opdracht voor ogen: beter werk voor elke werkende.

Bij Kwaliteit op Maat verenigen vakmensen en hun arbeidsorganisaties zich. Arbodeskundigen, consultants, opleiders en trainers in arbo- en verzuimaanpak, experts in re-integratie, inzetbaarheid en werkplezier, in arbeidsrecht en sociale zekerheid, in ontwikkeling en dienstverlening van automatisering. Het netwerk is een ontmoetingsplaats voor het verhogen van kwaliteit en een broedplaats voor innovatieve ideeën.


Missie

Maatwerk is de kern is van goede Bedrijfsgezondheidszorg (Bgz). Werkgever en werknemer voeren regie en zijn primair verantwoordelijk voor gezond en veilig werken. De professional ondersteunt daarbij waar nodig.

De vereniging zet zich in voor vier centrale doelen:

  1. Onafhankelijke beroepsuitoefening door de vakmensen.
  2. Borgen van hun positie.
  3. Multidisciplinair handelen van de experts: ontwikkelen en bundelen van kennis en ervaring op de gebieden waar afzonderlijke vakgebieden elkaar raken of aanpak juist effectiever wordt door samenwerking.
  4. Advisering en overige ondersteuning van werkgevers en werknemers in hún rol van eerst verantwoordelijke voor duurzaam werk.


Visie

Werkenden en arbeidsorganisaties in Nederland hebben belang bij zekerheden. Zoals gezond en veilig werk met voorzieningen bij uitval. Autonomie en verbondenheidop het werk. Een goede balans tussen werk en privé.
Kwaliteit op Maat-leden ondersteunen zelfwerkzaamheid daartoe.

In deze visie:

  • Is sprake van een integrale kijk op arbeid en gezondheid – alle factoren die invloed hebben op gezondheid en werk worden erkend.
  • Staan werkgever en werknemer centraal.
  • Wordt van de professional een proactieve, lerende, integere houding en transparantie verwacht.
  • Is de professional op de hoogte van ontwikkelingen en richtlijnen.
  • Is het belangrijk om te werken in teamverband met werkgever, werknemer en verschillende professionals. Een multidisciplinaire aanpak.
  • Is de professional zich bewust van zijn eigen professionele domein en dat van andere deskundigen en verwijst daar waar nodig door.


Bestuur

Huib Arts, voorzitter
Geriet van de Vis, bestuurslid
Kees Geelen, penningmeester
Jurgen van der Baan, secretaris
Reinoud Nijhuis, bestuurslid

Ondersteuners

Ton van Oostrum, adviseur, media
Lianne van de Pol - Roedelof, administratie & overige ondersteuning