Privacy en Ledenadministratie

De volgende vereisten zijn van toepassing op de ledenadministratie van Kwaliteit op Maat:

  • toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens;

Kwaliteit op Maat vraagt de toestemming om de gegevens te verwerken en beheren bij
aanmelding voor het lidmaatschap.

  • juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens;

Gegevens juist en nauwkeurig bijhouden wordt gedaan door de Ledenadministratie.

  • beveiligen van de lidgegevens;

Beveiliging van lidgegevens vindt voornamelijk plaats door de gebruikte software.
Belangrijk hierbij is dat regelmatig wordt nagegaan om de software (nog)
adequaat beveiligd is. Veel van de informatie staat in de gebruiksaanwijzing en
de specificaties van de software.

  • op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens;

Inzage verlenen in opgeslagen lidgegevens kan worden gedaan door de afdeling
Ledenadministratie: de gegevens kunnen worden verstuurd per e-mail naar het lid
dat erom vraagt. Ook is het mogelijk een lid zelf zijn gegevens in te laten
zien via een online ledenadministratie

  • uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

De gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, betekent dat ze niet worden doorgestuurd naar externe partijen en dat binnen de vereniging alleen de personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien toegang hebben.