Pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen

Met zorg houden wij kennis- en themadossiers actueel. Via onderstaande links kunt u uitgebreide informatie vinden over deze onderwerpen, met historisch verloop. Tevens bieden wij voor de KoM leden ondersteuning, korting en hulp aan op diverse gebieden. Dit geldt onder andere voor toegang tot de Second Opinion Pool die u via het lidmaatschap verkrijgt. Ondersteuning bij de AVG of klachtenafhandeling kan voordelig(er) via onze partners. Wilt u meer weten over een onderwerp of ziet u kansen om het KoM-netwerk verder te helpen, dan vernemen wij het graag.

 • Arbeidsbeperkten, bevordering werk voor, lees hier meer
 • Bedrijfsgeneeskunde, arbocuratieve samenwerking lees hier meer
 • Instrumenten die werkgevers of brancheorganisaties kunnen inzetten voor gezond en veilig werken, lees hier meer
 • Leefstijl, verbetering, lees hier meer
 • LLL. een Leven Lang Leren, handvatten voor de arbosector, lees hier meer
 • MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, lees hier meer
 • Preventieakkoord november 2018; toezeggingen vanuit werkgevers en bedrijfsartsen, download 181210 KoM selectie teksten uit Preventie-akkoord, lees hier meer
 • Preventiemedewerker, lees hier meer
 • Privacy, Autoriteit Persoonsgegevens, lees hier meer
 • Taakdelegatie, lees hier meer
 • Wet toetreding zorgaanbieders per 2022, lees hier meer

Andere relevante arbosites, lees hier meer

 

HET PRIKBORD, vraag en aanbod van KoM-leden en anderen, lees hier meer

Second Opinions

Via de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO)

Werknemers die een second opinion over het advies van hun bedrijfsarts willen, kunnen hiervoor terecht bij de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion. Een team van gespecialiseerde bedrijfsartsen zorgt voor een kwalitatieve en onafhankelijke uitvoering van second opinions.

De landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) is een uniek samenwerkingsverband van de drie brancheorganisaties KoM, OVAL en ZFB. De wetenschappelijke beroepsvereniging van bedrijfsartsen, NVAB, ondersteunt.

LPBSO-site

Werkgevers, werknemers en arboprofessionals vinden daar alle relevante informatie, formulieren en processtappen. Belangrijk is het tabblad waaronder de deelnemende bedrijfsartsen te vinden zijn, naar regio, branches en specialisaties. Ieder kan zich hier oriënteren op welke bedrijfsarts het best past bij een verzoek om een second opinion. https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/

Geschillen

KoM heeft collectieve afspraak voor nodige voorzieningen vanwege de WKKGZ. Een werknemer of werkgever met een klacht over uw werk? U bent gewend een goed gesprek te voeren. Eventueel met hulp van uw kwaliteits- of klachtenfunctionaris. Bij de KoM-leden helpt dat de kwestie bijna altijd de wereld uit. Opschalen is een zeldzaamheid. Zo moeten we blijven werken. Maar: per 2017 eist wetgeving dat u wel voorzieningen paraat hebt.

We denken een geschikte partner te hebben gevonden met DOKh. Dit is een kleine stichting, gevestigd in Alkmaar, ervaren in nascholing en ondersteuning bij klachtafhandeling voor eerste lijns zorgverleners. Hun nieuw opgerichte geschilleninstantie is erkend door VWS. Voor leden van de KoM hebben we vijf procent korting kunnen bedingen op de o.i. redelijke tarieven. U kúnt zich aansluiten bij DOKh voor de geschillencommissie, dan wel voor de geschillencommissie EN de DOKh-klachtenregeling met onafhankelijke functionaris; gezien de geringe meerkosten adviseren wij beide te doen.

U kunt zich aansluiten voor één jaar. Op de DOKh tarieven krijgen KoM-leden een korting van 5%.

AVG en Privacy

Om onze leden bij de AVG te ondersteunen heeft de KoM afspraken gemaakt met PrivacyPeople. PrivacyPeople kan je helpen met specifieke AVG vraagstukken, het uitvoeren van DPIA’s en levert ook gekwalificeerde FG´s met kennis van arbodienstverlening. PrivacyPeople verzorgt ook de AVG Webinars van de KoM.

Vanuit PrivacyPeople wordt voor de AVG ook een makkelijke SaaS oplossing aangeboden. Hiermee worden KoM leden ontzorgd. Deze oplossing heeft de toepasselijke naam EasyPrivacy®.

In EasyPrivacy® vind je een bibliotheek met veel praktische AVG documentatie, inzicht in welke stappen je nog moet nemen, een dashboard met overzicht en een PDCA cyclus, waarmee de aantoonbaarheid is gewaarborgd. Wil je eens kijken hoe EasyPrivacy® jou kan helpen, kijk dan op https://youtu.be/NdYe1jgXOcA of vraag een proeflicentie aan via https://www.privacyteam.nl/gratis-proberen.
EasyPrivacy® is al beschikbaar vanaf € 349,- per jaar.

N.B. daar gaat nog 15% korting voor KoM leden van vanaf!

Neem contact op met PrivacyPeople via:
info@privacypeople.nl
033 200 30 83 of kijk op

https://www.privacypeople.nl/