“Vroegpensioen voor zwaar werk blijft altijd noodzakelijk, ongeacht alle initiatieven om arbeidsomstandigheden te verbeteren.” Dit zegt FNV-bestuurder Piet Rietman. De vakbond is hard bezig om op te bouwen naar acties om zulk vroegpensioen te bereiken.

 

De nu geldende tijdelijke regeling voor een vroegpensioen (RVU) loopt eind 2025 af, voor politieagenten zelfs eind 2024. Mensen moeten vaak tijdig aangeven wanneer ze met pensioen gaan, er ontstaan voor sommigen nu al problemen door de geldende einddatum. De FNV heeft nog geen reactie gekregen op haar ultimatum aan de minister voor duidelijkheid over een – liefst betere – regeling.

Werk vaak zwaar gevonden

Een opinieonderzoek in opdracht van de bond geeft opmerkelijke uitkomsten. Dit onderzoek mag betrouwbaar genoemd worden. Er deden 1.221 werkenden mee, vanuit het I&O Research Panel.

Omvang groep

  • Vier op de tien werkenden vinden hun werk zwaar door lichamelijke en/of emotionele belasting en/of onregelmatige werktijden.
  • Zeven op de tien van deze, denkt dat werk niet vol te houden tot de pensioengerechtigde leeftijd. Dat komt neer op bijna drie van elke tien.

Opvattingen over werkgever

  • Ruim een op de vijf werkenden die eerder zouden willen stoppen, geeft aan bij hun werkgever mogelijkheden te zien voor aangepast werk dat wél vol te houden is, maar drie op de vijf zien dat helemaal níet.
  • Bijna de helft van degenen die eerder willen stoppen, denkt dat hun werkgever niet bereid is om ander werk aan te bieden.

Politieke dimensie

  • Acht op de tien mensen die stemden op BBB, NSC, PVV of VVD, willen een voortzetting van het vroegpensioen voor zwaar werk.

Duurzame inzetbaarheid

De bond is overduidelijk: initiatieven voor duurzame inzetbaarheid bieden nu geen soelaas voor mensen in zware beroepen. Het FNV-nieuwsbericht herhaalt: “Als er geen politieke oplossing komt, gaan de bonden over tot het uitroepen en organiseren van stakingen.”

KoMmentaar

Werkgevers stelden eerder meer te willen inzetten op duurzame inzetbaarheid, we schreven het nog in de laatste KoM-nieuwsbrief. Het ongeloof bij FNV hierover is begrijpelijk als het gaat om groepen werknemers de eerstkomende jaren. Nieuwe actie voor duurzame inzetbaarheid levert pas over jaren effect. Nu ligt er op individueel niveau voor de arbosector en in het bijzonder de arbeidsdeskundigheid zeker wel een uitdaging!

 

Het FNV-nieuwsbericht over het opinieonderzoek 

De FNV-site bericht over minstens tien acties voor vroegpensioen; het meest recente actiebericht meldt dat verdere acties na de zomer te verwachten zijn 

Illustratie: FNV