INSCHRIJVEN

Kwaliteit op Maat bestaat 6 jaar. En viert dat met een spetterend congres:

De mens centraal 

Wij gaan als KoM niet terugkijken, maar vooruitkijken. Wat komt er op ons af en hoe gaan wij daar vanuit de arbo-discipline mee om. Dit met sprekers en discussie.

Het was al meer dan een jaar aangekondigd, diverse malen verplaatst: en nu gaat het plaatsvinden, volledig digitaal.

Dinsdag 20 april 2021, 14.00 – 17.00 uur

Wie zich eerder had ingeschreven voor de fysieke sessie, krijgt vanzelfsprekend toegang.

Het KoMgres is natuurlijk interactief! Het zal een hoge digitale kwaliteit hebben, onder meer met opname in een professionele studio.

WELKE ISSUES ?

Centraal thema: de mens centraal in een digitale en intensiverende wereld Het heeft door de coronacrisis extra betekenis gekregen. Hebben we straks eigenlijk nog grip op ons leven, werk en geld? En hoe blijven wij onszelf centraal zetten?

Technologisering en digitalisering in de arbomarkt  Wat zou de kwaliteit van arbo-advies van de robot kunnen zijn voor werkgever en werknemer? Een sessie gegeven door de mens, nu het nog kan!

Het Arbostelsel en flexibilisering   Een breakoutsessie over de toekomst van de arbeidsverhoudingen, bedrijfsgezondheid en het sociale vangnet.

Intensivering van werk  Medewerkers moeten meer werk verrichten in dezelfde tijd. Wat is de opvolger van de burn-out? Een intensieve maar autonome breakoutsessie.

WIE ?

Marius Touwen. Veel geroemd ondernemer en ervaringsdeskundige in gezondheidsproblemen. Founder van Zorg van de Zaak, het netwerk van arbodienstverlening en verslavingszorg, schuldhulpverlening, psychologische hulp, re-integratie, jobcoaching en training. “Van werken word je gelukkiger”. Hij bespreekt de arbodienstverlening van de toekomst. Hoe houden werkgever en hen ondersteunende arbodienstverleners de mens centraal, in een wereld met onbegrensde technologie en veranderingen?

Dr. Hylco Nijp, arbeids- en organisatiepsycholoog, wetenschapper en en docent HRM, publiceerde over de combinatie motivatie, flexibele werktijden en het nieuwe werken, onderzoekt de spanningen rond personeel vrolijk houden in een context van onvoorspelbaarheid en prestatiedruk

Diederik Benders, ondernemer in verzuimsystemen, volop bezig met aansluiting van automatisering en persoonlijk contact

Corina Blokland, consultant vol resultaatgerichtheid: betere prestaties, meer werkplezier, inzetbare medewerkers

Suzanne Meijers, advocate arbeidsrecht voor werkgevers en werknemers, scherp op flex, payrolling, uitzending, zzp, opdrachtgeverschap

Pascal Willems, ondernemer en publicist, advocaat voor ondernemers én hun medewerkers op rechtsgebieden arbeid, sociale verzekeringen zoals verzuim en arbeidsongeschiktheid

WAAROM ?

We zien veel ontwikkelingen op de gebieden van technologisering en digitalisering, flexibilisering en intensivering. Het werk verandert en de kwaliteit van dit werk verandert mee. Maar ook de regels rond werk en sociale zekerheid zullen ingrijpend wijzigen.

De positie van de werkende mens staat door deze ontwikkelingen steeds meer onder druk. Onzekerheid en belasting nemen toe. Hoe kunnen werkgevers en dienstverleners hen hierbij helpen en ondersteunen? En wat heeft dit voor impact op de arbomarkt en de arbodienstverlening?

Voor de jubilerende KoM reden om tijdens het KoMgres Arbo 2030 op 20 april 2021 de concrete gevolgen van deze ontwikkelingen te bespreken voor de arbomarkt in de komende jaren.

In samenwerking met Gezond in Bedrijf Business School