SER: meer inzet inspectie

Toenmalig minister Koolmees vroeg in juni 2021 advies aan de SER. Cijfers over gezondheidsproblemen die zijn toe te schrijven aan werk “zijn al jaren…

ICT-groep Data en AI voor bedrijfsartsen

Automatische verwerking van persoonsgegevens? Automatische interpretatie van die data? Het is niet meer weg te denken uit het werk van…

Kwaliteit prestaties private ZW- en WGA-uitvoering?

Verzekeraars boeren beter Maar wat zijn hun prestaties qua kwaliteit ? Regelingen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid worden in Nederland deels…

Tijdelijk en deeltijdwerk: vrij gekozen?

Het hoge aandeel deeltijdwerk en tijdelijk werk in Nederland roept wel eens vragen op. Zijn het altijd vrijwillige opties van mensen die om…

Meeste werknemers vertrouwen de bedrijfsarts

Ruim 60.000 werknemers vulden hem in: de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022, afgenomen in het laatste kwartaal van dat jaar. TNO en CBS…

KoMgres 6 juni

Het KoMt er weer: het KoMgres Dit jaar op dinsdag 6 juni op de High Tech Campus in Eindhoven van 16.00 tot 20.00 uur LEES MEER

Samen dijkdoorbraak voorkomen

UWV trok de aandacht vanwege oplopende achterstanden. Het UWV-Jaarverslag 2022 bevat meer dan dat. Actuaris Max Kaspers noemt op LinkedIn als meest…

De maatschappelijke impact van ziek-zijn

‘Vaak speelt er meer dan alleen de medische oorzaak’ Kristel Weerdesteijn staat als verzekeringsarts bij UWV met de voeten in de klei én is…

Ziekteverzuim hoogste sinds 2000

Het CBS publiceerde het (voorlopige) percentage ziekteverzuim over 2022. Dat is met 5,6% extreem hoog. De KoM-nieuwsbrief van 1 mei wijdt hier een…

Gelijke kansen in Arbowet

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Na het te verwachten akkoord van ook…