Veerkrachtige stelsels voor gezond & veilig werk

Op 28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De Internationale ArbeidsOrganisatie van de VN grijpt deze nu aan voor…

Corona: cultuurshift flexibel werken

Flexibel werken, zien meer werkgevers dat als norm, door de coronacrisis? Onderzoekers lijkt dat aannemelijk. Sinds 2016 bestaat de Wet Flexibel…

Scholing arbeidsbeperkten heeft meerwaarde

Mensen met een arbeidsbeperking vanwege gezondheid werken soms, vaak niet. Scholing heeft meerwaarde. Na het volgen van door UWV ingezette scholing…

Ondersteun mensen ín werk

Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking door gezondheid: Nederland scoort internationaal gezien ongunstig, en dat al jaren. De Britse…

Online contact arbodienst: werknemers positief

Spreekuren online of telefonisch: corona drong werknemers, bedrijfsartsen en anderen van arbodiensten vaak tot online contact. Bevraging in opdracht…

Hordenloop werkgevers naar testsamenleving

“Veilig en versneld open met verantwoord testbeleid”: dit zou een publicatie van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nl kunnen zijn. Maanden…

Boeiende bundel – WGA en verdiencapaciteit

De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving  Bij Boom Uitgevers kost deze bundel € 47,00, we maken geen…

Bedrijven sluiten tegen corona: in Nederland ‘t minst

Ondanks de coronacrisis hebben mensen in ons land  gemiddeld genomen nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Dat gaat minder op voor diverse…

KoM-nieuwsbrief 1 maart 2021: Werkgevers in de klem – testen het antwoord?

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk 1 maart 2021 In deze nieuwsbrief Complimentjes! Vijf miljoen voor…

KoM-nieuwsbrief 1 maart 2021: Werkgeversorganisaties in de klem

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk 1 maart 2021 In deze nieuwsbrief Complimentjes! Vijf miljoen…

Drugstesten op tienduizenden werknemers

Amfetaminegebruik lijkt in opkomst bij jonge werknemers met flexibele contracten en repetetief werk. Werken met alcohol, drugs en medicijnen bedreigt…