Sluiten werkplekken: grote impact op corona

Het sluiten van niet-essentiële werkplekken en het verlengen van thuiswerken zijn de meest effectieve interventies om de verspreiding van Covid-19 te…

Zorgen over ‘zorg & gezondheid’ 

Ruim een op de drie volwassenen in ons land maakt zich zorgen over het onderwerp ‘zorg & gezondheid’, aldus de antwoorden op een open…

Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt  

Nederlandse poldertraditie lijkt verrijkt Minister Koolmees overlegt sinds het begin van de coronacrisis nagenoeg wekelijks met de voormannen – en…

De waarde van werk  

Er wordt vaak betoogd: de jongere generatie kijkt héél anders tegen werk aan. Jongeren zouden minder hechten aan zekerheid, meer gericht zijn op…

Testsamenleving dichterbij?

Kroeg of concertgebouw in? Even testen! Komt de testsamenleving dichterbij? Een experiment in Barcelona lijkt een stapje. Vijfhonderd liefhebbers…

Orakelen over COVID-19  

“Kennelijk doen we iets fout bij het immunologieonderwijs op de medische faculteiten.” Marcel Levi keert zich in Medisch Contact tegen z’n vakgenoten…

Thuiswerk blijvertje, experiment RI&E

De stemmingen in de Tweede Kamer op 24 november hadden een opmerkelijke uitkomst: er was brede steun voor moties over bevordering thuiswerk, de…

Coronatijd – Inspectie maakt 3 boeterapporten op

Meermalen was er onduidelijkheid over het optreden van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de coronacrisis. De commissie SZW van de…

Werk in supermarkt: hoog risico COVID-19

De Harvard School of Public Health attendeert op een artikel van onder meer Justin Yang, assistent-professor en onderzoeker bij hen. De publicatie in…

Wetsvoorstel RIV-toets geen gelopen race

Samenwerking is beter dan elkaar toetsen. Dat is een hoofdpunt in een brief van Kwaliteit op Maat aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel dat een eind…

Rekenaars aan corona: ‘kabinetsdoel enig juiste’

Rekenen met coronacijfers kan aanwijzingen geven voor beleid. RIVM en andere instellingen en afzonderlijke wetenschappers zijn er druk mee. Vanaf…