Arbeidsinschakeling van mensen met een beperking

Evengoed een taak van arbodienstverleners De arbosector beroemt zich op het succes: redelijk beheerst ziekteverzuim, geen overmatige instroom in…

Arbeidsbelasting, re-integratie, loondoorbetaling: informatief webinar

Vóór mei 2021 moet het BAR-project klaar zijn. Deelnemers aan het KoM-webinar 6 oktober begrijpen het. Frederieke Schaafsma is sinds juli -vanwege de…

TNO: Goede veerkracht bij thuiswerkers

Berichten over hoe het werknemers thuis vergaat buitelen over elkaar. Onduidelijkheid daagt. Het altijd gedegen Sociaal Cultureel Planbureau maakte 9…

Derde ziektejaar werkt

Is het ongerijmd te zeggen dat een derde jaar loondoorbetaling bij ziekte werkt? Er zit enige waarheid in. UWV en Panteia onderzochten de…

Stoppen met roken aankaarten

In 2022 moeten de laatste rookruimtes in Nederland sluiten, dus ook in bedrijven. In (semi)overheids- en openbare gebouwen gebeurt dat al in 2021.…

Interactie arbeidsomstandigheden en leefstijl

Professor Karin Proper verwoordt een stevige ambitie met haar bijzonder hoogleraarschap aan het Amsterdams Medisch Centrum. Deze leerstoel Arbeid,…

Arbovisie 2040: alleen onenigheid?

Veertien partijen leverden nu een bijdrage aan Arbovisie 2040. Er blijkt verschil van inzicht over zelfs de basis van het stelsel van…

Kwaliteit op Maat – reactie inzake tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

29-08-2020 Eindelijk komt er een structurele regeling voor een aantal mensen met ernstige gezondheidsschade door werk. Kwaliteit op Maar ziet nog wel…

DIEU: kansen voor arbosector

Haags compromis subsidieert duurzame inzetbaarheid Minister Koolmees publiceerde begin van de zomer contouren, de Algemene Werkgevers Vereniging…

Verzuim-ontzorg-verzekering: addertje?

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering – Nieuw totaaloverzicht wijst op mogelijk addertje onder het gras Het moet het najaar van de waarheid worden. Na…

Nieuwsbrief KoM 27 juli 2020- Loondoorbetaling goede prikkel

27 juli 2020 UPDATE CORONA  # Verschenen: de “Kennisnieuwsbrief C-19 en arbeidsgerelateerde zorg”. Onder andere over…