Tegengaan van geweld en intimidatie op het werk: het is sinds 2019 ook een standaard van de Internationale ArbeidsOrganisatie, IAO; gebruikelijker afkorting is ILO naar de Engelstalige naam. Ratificatie van zo’n ILO-conventie is in ons land gewoonlijk een eenvoudige handeling: Nederland loopt immers vaak voor in sociaal beleid, en in dit geval geldt dat de Arbowet al sinds eind 1993 bepalingen kent tegen seksuele intimidatie en agressie en geweld. Later zijn deze verwerkt in een bredere bepaling over beleidsvoering door de werkgever tegen psychosociale arbeidsbelasting.

Demissionair minister van Gennip wilde dan ook de ILO-conventie nr. 190 tegen geweld en intimidatie op het werk ‘beleidsarm’ ratificeren, d.i. zonder aanpassing van bestaande Nederlandse regelgeving.

‘Huidige regels onvoldoende’

Vakbond FNV komt daartegen in het geweer. De bestaande regels zijn volgens haar onvoldoende. Denk aan #MeToo, The Voice en enquêtes over problemen op de werkvloer. “De huidige Arbowet, het Strafrecht en het Burgerlijk recht beschermen vrouwen onvoldoende tegen seksueel geweld”, aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. FNV-medewerker Ilze Smit noemt op LinkedIn een aantal voorstellen om de werkvloer voor ieder veiliger te maken:

1) verplicht een gedragscode

2) maak een einde aan geheimhoudingsverklaringen

3) zorg voor goede vertrouwenspersonen voor alle werkenden

4) zorg voor een klachtenregeling en goed onderzoek bij meldingen

5) stel seksuele intimidatie op de werkvloer expliciet strafbaar.

Omvang kwestie

Een op de acht mannen en een op vijf vrouwen op de werkvloer maakt daar ongewenst gedrag mee, van klanten, collega’s en/of leidinggevenden. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023. Ook blijkt dat de laatste jaren bij meer werknemers de behoefte bestaat aan maatregelen tegen ongewenst gedrag, intern en/of extern, tot bij zeker 10% van de werknemers in 2023.

KoMmentaar

De Eerste Kamer stemde eerder tegen een wetsvoorstel ter vermindering van discriminatie bij werving door werkgevers. Eenzelfde lot lijkt beschoren voor het wetsvoorstel voor een verplichte vertrouwenspersoon. De FNV heeft zeker reden om aandacht te vragen voor een betere aanpak.

 

Het nieuwsbericht van FNV

Ilze Smit op LinkedIn

Over wetsvoorstel vermindering van discriminatie

Over wetsvoorstel verplichte vertrouwenspersoon

Foto FNV