De eerst hierna volgende tekst is een aanvulling op het oorspronkelijke nieuwsbericht d.d, 11 maart 2014.

De Eerste Kamer lijkt zich in meerderheid te keren tegen een arbowetswijziging tegen discriminatie bij werving en selectie: een plicht tot een schriftelijk vastgelegde werkwijze voor objectief selecteren, voor werkgevers vanaf 25 werknemers. De kamerleden vrezen lastendruk voor het mkb. Minister Van Gennip wil daaraan tegemoetkomen. Ze schrijft dat ze, als de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, z.s.m. met een wetswijziging komt om die grens te leggen bij 50 werknemers.  Dat bestrijkt dan nog 4% van de werkgevers, resp. 69% van de werknemers. De Eerste Kamer zal op 26 maart een vierde (!) termijn wijden aan het wetsvoorstel en de toezeggingen van de minister, en erover stemmen.

De brief van de minister d.d. 18 maart 

Toegevoegd 27 maart: Inmiddels heeft de Senaat het wetsvoorstel afgestemd. Zie het KoM-nieuwsbericht.

//////////////////////////////////////////////

Het oorspronkelijke bericht d.d. 11 maart 2024:

De Eerste Kamer behandelt een toevoeging aan de Arbowet, voor (toezicht door de Arbeidsinspectie op) gelijke kansen bij werving en selectie door werkgevers. De plenaire Kamer besprak dit 27 februari, en was uiterst kritisch, met name vanwege de regeldruk voor werkgevers. Minister Van Gennip beloofde nog een brief te sturen naar de Kamer; “ze zal enigerlei tegemoetkoming moeten geven”, schreven we in de KoM-nieuwsbrief van 4 maart.

Uitstel handhaving

Inmiddels heeft de minister zo’n brief gestuurd. Ze kondigt aan handhaving van de wet uit te stellen tot 1 juli 2027. Ze zal ondersteuning voor werkgevers versterken, onder meer door “regionale inclusiedesks” voor praktische ondersteuning aan mkb-bedrijven, als tijdelijke extra impuls. Verder geeft ze een overzicht van wetenschappelijk onderzoek over selectie door bedrijven; het geeft de indruk dat werkgevers in Nederland meer dan de kamermeerderheid zich willen inzetten voor werving en selectie vrij van discriminatie.

Naar aanleiding van deze brief hebben VVD en CU in de Eerste Kamer verzocht de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen tot 12 maart; ze zullen zelf nog met een motie komen

Belang

Zoals we ook schreven in de eerdere KoM-nieuwsbrief: “Dit alles heeft betekenis omdat de Eerste Kamer ook nog in haar werkvoorraad heeft het wetsvoorstel dat een vertrouwenspersoon verplicht stelt voor werkgevers met meer dan 10 werknemers. Daarbij hebben partijen overeenkomstige twijfels en bezwaren.”

De brief van de minister

 

AANVULLING D.D. 12 MAART 2024
De Eerste Kamer had 30 minuten uitgetrokken, het werd een debat van 70 minuten. VVD en ChristenUnie dienden een motie in, waarover ze een stemming willen voordat het wetsvoorstel in stemming komt. Hun verlangen is een gedegen, wetenschappelijk uitgevoerde praktijkproef, over de uitvoerbaarheid van de wet voor het mkb. Minister Van Gennip keerde zich daartegen: haar ministerie heeft onderzocht hoe lang er al sprake is van bewezen arbeidsmarktdiscriminatie, dat blijkt 53 jaar te zijn. Zij vindt het nu tijd voor maatregelen. Stemmen over dit alles zal de Eerste Kamer op 19 maart. U leest meer in de KoM-nieuwsbrief 18 maart.