De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland laat zich gematigd positief uit over het advies van de Onafhankelijke Commissie Toekomst ArbeidsongeschiktheidsStelsel.

  • Ze onderkent de kritiek van werkgevers over blijven van de verplichte loondoorbetaling van twee jaar. Maar, dit beperkte de instroom in de WIA aantoonbaar; verkorten geeft geen lastenverlichting, integendeel; het CPB verwacht dan verlies van werkgelegenheid en hogere WIA-premies.
  • De AWVN maakte een eigen samenvatting à zes pagina’s van het OCTAS-advies. Daarin duidt ze scenario 2 (Werk staat voorop) als uiteindelijk positief voor meer en snellere re-integratie, en als gunstig wat betreft capaciteit van verzekeringsartsen.
  • De slotparagraaf van het AWVN-nieuwsbericht luidt: “Veel goeds, maar ruimte voor verbeteringen”. De AWVN benadrukt het belang dat het toekomstig stelsel voor werknemers voldoende prikkels moet bevatten tot werkhervatting. “Positief is dat OCTAS nu meer oog heeft voor de belangen van werkgevers bij re-integratie.” De vereniging bepleit nieuwe instrumenten, zoals subsidie voor begeleiding bij het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking. “Zorgelijk is dat alle drie de scenario’s leiden tot een forse lastenverzwaring voor werkgevers. Daar moet in de nadere uitwerking een mitigerende oplossing voor worden gevonden.”

Het AWVN-nieuwsbericht d.d. 8 maart 2024

Het complete KoM-themadossier Reacties op Octas