SER: meer inzet inspectie

Toenmalig minister Koolmees vroeg in juni 2021 advies aan de SER. Cijfers over gezondheidsproblemen die zijn toe te schrijven aan werk “zijn al jaren…

Kwaliteit prestaties private ZW- en WGA-uitvoering?

Verzekeraars boeren beter Maar wat zijn hun prestaties qua kwaliteit ? Regelingen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid worden in Nederland deels…

Gelijke kansen in Arbowet

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Na het te verwachten akkoord van ook…

BREAKING: Van Gennip over ziekte en arbeidsongeschiktheid

Minister van Gennip kwam vandaag met plannen voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Wat betreft ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is het volgende…

‘Vertrouwen in plaats van wantrouwen’

‘Dienstverlening dient uit te gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen’ KoM en Oval schrijven aan Tweede Kamer KoM en OVAL zijn voorstander van…

Verzekeraars over stelsel arbeidsongeschiktheid

‘Voorbereiden van gesprekken werknemer met bedrijfsarts’ “Het behouden van de huidige (hybride) vormgeving van het stelsel, waarbij werkgevers…

‘In plaats van AOW in de WIA’?

Het Nederlands stelsel blijkt robuust De reacties op het verhogen van de AOW-leeftijd waren bezorgd: oudere werknemers zouden moeilijk langer kunnen…

Geen goed nieuws over de RI&E-plicht

Ondanks de campagne van het ministerie van SZW wil het maar niet vlotten met de RI&E in het mkb. Zeven op de tien werkgevers in het mkb zijn nog…

De OCTAS presenteert zich

Heel ongebruikelijk: de kamercommissie voor SZW sprak met een door het kabinet ingestelde commissie, en wel de OCTAS, u weet wel, de Onafhankelijke…

Veel mensonwaardig werk, in strijd met de Arbowet

We zitten volop in transities, naar meer ‘digitaal’ en ‘groen’; werkenden moeten het meer hebben van ‘skills’ dan hun formele opleiding. Brengt dit…