Subsidie innovatie 2e spoor van start

Ervaringen tweede spoor gebundeld, subsidietraject start november Tweede spoor re-integratie, het is van oudsher een lastige kwestie, allereerst voor…

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar?

Er is een breuklijntje in de eensgezindheid in de polder Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, met ondersteuning aan de werkgever bij re-integratie…

10 miljoen voor verbetering re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter: die stimuleerde een procesgang waardoor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland beduidend zijn…

Weinig gebruik van vroegpensioen

Per januari dit jaar werkt de door de FNV fel bevochten optie van vroegpensioen, van belang voor ‘zware beroepen’. Bij cao is er de mogelijkheid van…

Eén begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie

Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie Volgende fase: instrument testen en verder ontwikkelen Bij…

Tekort verzekeringsartsen: schrijnende gevolgen

Een werknemer vroeg eind 2019, na bijna twee jaar ziekte, een WIA-uitkering aan. Hij ontving daarop een brief: hij zou worden opgeroepen voor een…

KoM-nieuwsbrief 23 augustus 2021 | Tekort verzekeringsartsen schrijnt

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk WEBINAR Kwaliteit op Maat 8 september 2021, 14-15.30 uur DUURZAAM…

Duurzaam inzetbaar hybride werken – webinar 8-9-21

Deels thuis, deels op kantoor werken: het wordt dé praktijk voor werknemers in ‘hoofdarbeid’. Wat betekent dat voor hun werk en welbevinden?…

Is verzuim te hoog?

Natúúrlijk vinden werkgevers verzuim te hoog. Overal ter wereld. Een Europese enquête suggereert dat werkgevers in Nederland minder te klagen……

De menselijke maat lijkt vermalen

Alternatieve routes zijn gewenst, ook voor de arbosector De toeslagenaffaire onderstreept het belang van meer ‘menselijke maat’ in sociaal beleid.…