Veel mensonwaardig werk, in strijd met de Arbowet

We zitten volop in transities, naar meer ‘digitaal’ en ‘groen’; werkenden moeten het meer hebben van ‘skills’ dan hun formele opleiding. Brengt dit…

Medezeggenschap heeft impact

Medezeggenschap is in Nederland een bouwsteen in de juridische vormgeving van de arbeidsmarkt en -verhoudingen. Een medezeggenschapsorgaan heeft…

Verschil inzicht bedrijfs- en verzekeringsartsen?

Bedrijfs- en verzekeringsartsen, allebei sociaal geneeskundigen, zijn begeleiders, dan wel beoordelaars c.q. poortwachters. Het stelsel zet ze in…

Hogere WIA-instroom in 2021

De WIA kende in 2021 een opmerkelijk hogere instroom: 5.700 nieuwe uitkeringen meer (5%) dan het jaar daarvoor. Gecorrigeerd voor de invloed van…

Meer preventie met minder arbeidsuren

“Alle zorgverleners zouden meer vanuit een preventieve mindset met de zorg voor cliënten bezig moeten zijn.” Die uitspraak is ieder uit het hart…

WIA-keuring zonder verzekeringsarts?

2 september 2022, in aanvulling op het eerdere Vandaag is een extra KoM-nieuwsbrief verschenen met uitgebreide informatie en - voorzover beschikbaar…

Wat moeten SZW-ministers? Verschillende meningen

Het ministerie van SZW beoogt regelmatige zogeheten omgevingsanalyse: welke beleidsonderwerpen vinden het Nederlands publiek en doelgroepen…

Rouwverlof breed bepleit

Nu nogal eens beroep op verzuim Onderzoek van Panteia laat zien wat al vaak vermoed werd: de verzuimcijfers bevatten waarschijnlijk situaties van…

Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt verschenen

“Kabinet: vast contract wordt weer de norm”. Dat is de kop boven een NRC-artikel 5 juli over de voornemens van het kabinet wat betreft de…

Stijging WIA-instroom verder geanalyseerd

Stijging WIA-instroom verder geanalyseerd - en nauwelijks verder verklaard “Van de mensen met langdurige klachten door covid wordt 62% volledig…