“Buitengewoon pijnlijk”. Dat schreef Minister Van Gennip op X bij het wegstemmen door de Eerste Kamer van haar wetsvoorstel tegen discriminatie bij sollicitaties. De gedachte arbowetswijziging heet “Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie”. Deze zou werkgevers verplichten om bij werving en selectie van personeel objectief te werk te gaan. De minister had nog beloofd de werkingssfeer te zullen verkleinen, van werkgevers met 25 of meer werknemers naar die met 50 of meer. De bewindspersoon spreekt van een gemiste kans. “In de zoektocht naar een baan verdient iedereen een gelijke kans.”

Arbowetsvoorstel verplichte vertrouwenspersoon

In 2023 had de meerderheid in de Senaat al gestemd tégen een lichte verruiming voor werknemers van mogelijkheden voor thuis werken. Kwaliteit op Maat had meer dan eens over dit alles geschreven. Immers, bij de Eerste Kamer ligt ook het arbowetsvoorstel dat werkgevers verplicht tot een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Initiatiefnemer GroenLinks in de Tweede Kamer kreeg steun van minister van Gennip en dus Rutte-IV. Het centrale discussiepunt in de Tweede Kamer was de druk die de verplichting zou leggen op werkgevers. De VVD bepleitte werking voor organisaties met 25 of meer werknemers. Door een CDA-compromis werd de grens 10 werknemers. De VVD stemde tegen het aldus geamendeerde wetsvoorstel, maar dat haalde toch een meerderheid in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ‘verplichte vertrouwenspersoon’ kan stuiten in de Eerste Kamer. Het zit nu in de werkvoorraad van de Senaat, in afwachting van een reactie van GroenLinks Tweede Kamer lid Maatoug op gestelde – zeer kritische – vragen.


Verplichte vertrouwenspersoon haalbaar?!

Als de 75 senatoren wat betreft de verplichte vertrouwenspersoon stemmen als bij het wetsvoorstel tegen discriminatie, zal er geen verplichte vertrouwenspersoon komen. Maar!

  • 50Plus-senator Van Rooijen stemde in 2023 tegen genoemde verruiming voor werknemers van mogelijkheden voor thuis werken. Nu stemde hij tegen het wetsvoorstel tegen discriminatie. Zijn voormalige partijgenote Den Haan in de Tweede Kamer had vóórgestemd bij het wetsvoorstel vertrouwenspersoon. Van Rooijen heeft wat uit te leggen als hij dat niet zou volgen. Zijn stem voor of tegen maakt precies het verschil.
  • Een andere ‘eenpitter’ in de Eerste Kamer, Van der Goot van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL), was voorstemmer zowel in 2023 als nu.
  • De initiatiefnemer of een kabinet kan het de VVD-fractie in de Eerste Kamer behoorlijk lastig maken met een voorstel een vertrouwenspersoon te verplichten bij organisaties met 25 of meer werknemers: precies als het wetsvoorstel waar de VVD in de Tweede Kamer vóór gestemd zou hebben.

#MeToo, the Voice, de affaires bij de NPO: het lijkt moeilijk bestaanbaar dat de Eerste Kamer zich zou keren tegen de verplichte vertrouwenspersoon. Maar het is wel denkbaar. Het zou buitengewoon pijnlijk genoemd kunnen worden.

Het KoM-nieuwsbericht over het wetsvoorstel tegen discriminatie bij sollicitaties