SER: meer inzet inspectie

Toenmalig minister Koolmees vroeg in juni 2021 advies aan de SER. Cijfers over…


ICT-groep Data en AI voor bedrijfsartsen

Automatische verwerking van persoonsgegevens? Automatische interpretatie van…


Kwaliteit prestaties private ZW- en WGA-uitvoering?

Verzekeraars boeren beter Maar wat zijn hun prestaties qua kwaliteit ?…


Tijdelijk en deeltijdwerk: vrij gekozen?

Het hoge aandeel deeltijdwerk en tijdelijk werk in Nederland roept wel eens…


Meeste werknemers vertrouwen de bedrijfsarts

Ruim 60.000 werknemers vulden hem in: de Nationale Enquête…


KoMgres 6 juni

Het KoMt er weer: het KoMgres Dit jaar op dinsdag 6 juni op de High Tech Campus…


Samen dijkdoorbraak voorkomen

UWV trok de aandacht vanwege oplopende achterstanden. Het UWV-Jaarverslag 2022…


De maatschappelijke impact van ziek-zijn

‘Vaak speelt er meer dan alleen de medische oorzaak’ Kristel Weerdesteijn staat…


Ziekteverzuim hoogste sinds 2000

Het CBS publiceerde het (voorlopige) percentage ziekteverzuim over 2022. Dat is…


Gelijke kansen in Arbowet

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke…