Deeltijdwerkers zouden meer uren moeten werken. Dat heet een goede actie tegen personeelstekort en resulterende werkdruk. De werkelijkheid is weerbarstig, werkgevers en werknemers ervaren belemmeringen, praktisch, financieel en qua werkorganisatie. De tool WerkUrenBerekenaar kan helpen bij zorgen over financiële gevolgen. Minister van Gennip werkt toe naar een brede subsidieregeling om drempels te helpen slechten, zodat meer mensen vanuit deeltijd meer uren gaan werken.

WerkUrenBerekenaar

Een aantal werknemers in deeltijd wil wel meer uren werken, maar is bezorgd. Denk aan het mogelijke verlies van toeslagen of tegemoetkomingen en de kans op meer inhoudingen. Ze zouden er uiteindelijk op achteruit kunnen gaan. Soms is dat terecht, soms is het koudwatervrees. Dat laatste is jammer, want meer verdienen betekent minder financiële stress en meer gezondheid. Sinds jaren heeft het NIBUD een hulpmiddel, WerkUrenBerekenaar: een app die financiële gevolgen berekent van meer of minder uren werken; het gaat naast salaris ook om toeslagen, premies en belastingen. Schoonmaakbedrijf CSU ontwikkelde onlangs met het NIBUD een WerkUrenBerekenaar toegesneden op de schoonmaakbranche. Het bedrijf heeft er een servicedesk bij in geschakeld. “Zicht op”, het magazine van de Sociaal-Economische Raad, noemt het “Een sociale innovatie die kan leiden tot meer arbeidsproductiviteit.”

Subsidie

Minister van Gennip had al eerder steun beloofd om te helpen bezwaren tegen meer uren werk uit de weg te ruimen. In (naar valt aan te nemen) haar laatste werkweek als demissionair minister maakt ze meters om tot een subsidieregeling te komen. Ze startte 24 juni een internetconsultatie, over een meerjarige subsidieregeling. Die zou per 2025 open moeten staan, met voor dat en de volgende jaren € 30 miljoen.

Samenwerkingsverband

Aanvragen zijn dan te doen door een samenwerkingsverband van

– enerzijds O&O-fondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties of brancheverenigingen, en

– anderzijds een “interventiepartner”.

De laatste is, bij toekenning, de uitvoerder van de aangevraagde activiteit bij de deelnemende organisaties.

Meewerken aan onderzoek

2025 is een jaar van opbouw: de verbanden moeten een samenwerkingsovereenkomst tekenen met de Universiteit Utrecht. Deze verzorgt onafhankelijk onderzoek om inzichtelijk te maken of en wanneer de activiteiten (interventies) werken in de praktijk. Dat betreft goede monitoring en evaluatie van de activiteiten, voor zo’n vormgeving dat de interventies breed toepasbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Voor specifieke resp. alle sectoren

De regeling beoogt – in ieder geval in 2025 – zeven wetenschappelijk te onderzoeken typen activiteiten. De eerste vijf zijn alleen subsidiabel in zorg en welzijn, onderwijs en kinderopvang, sectoren met structurele personeelstekorten. Dat betreft het volgende:

  • alternatieve roostersessies, uitproberen van op maat gemaakte alternatieve roostering;
  • herstructureren van taken, beproeven van een andere verdeling van werkzaamheden;
  • het goede gesprek, goede manier van gespreksvoering van leidinggevende en medewerkers
  • combinatiebanen, met de werknemer onderzoeken hoe het werk met andere functies, rollen of taken te combineren voor meer uren werken;
  • mantelzorgvriendelijke organisaties, informatie verspreiden over regelingen en mogelijkheden voor mantelzorg.

Twee typen activiteiten zijn voor alle sectoren bedoeld:

  • oudervriendelijke organisaties, waarin mannen en vrouwen gelijk worden benaderd;
  • marginale druk, informatie verspreiden hoe met tools als de WerkUrenBerekenaar en persoonlijke hulp inzichtelijk maken is wat meer werken voor de werknemer financieel betekent.

KoMmentaar: interessant

Het schema hieronder geeft een beeld van wat de minister in 2025 aan projecten wil subsidiëren. Diverse van de genoemde typen activiteiten zijn het werkterrein van arbeidsdeskundigen en anderen in de arbosector, zoals taakherstructurering en combinatiebanen. Ieder in de arbosector heeft belang bij preventie van werkdruk, waartoe uitbreiding van werkuren van deeltijders een reëel middel is.

 

Subsidiabel in zorg en welzijn, onderwijs en kinderopvang:

Subsidiabel in alle sectoren

Meer informatie over de subsidieregeling, in de internetconsultatie

De WerkUrenBerekenaar van Nibud

Schoonmaakbedrijf CSU over de door haar toegesneden WerkUrenBerekenaar

 

Illustratie CoPilot