Tijdelijk en deeltijdwerk: vrij gekozen?

Het hoge aandeel deeltijdwerk en tijdelijk werk in Nederland roept wel eens vragen op. Zijn het altijd vrijwillige opties van mensen die om…

Gelijke kansen in Arbowet

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Na het te verwachten akkoord van ook…

Controledrang werkgevers bedreigt verhoudingen

Veel werkgevers ‘controleren’ hun werknemers digitaal. Vakbond CNV liet ruim 2.000 werkenden bevragen: monitort hun werkgever (of opdrachtgever voor…

Een ontslagvrije samenleving

Een ‘ontslagvrije samenleving’, dat is het pleidooi van Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en sociale impact bij Randstad Groep Nederland.…

‘Productiviteitsparanoia’ rond thuiswerk

85% van de chefs heeft een reden waarom ze niet willen dat werknemers telewerken, meldt Microsoft. De reden: het lage vertrouwen in de productiviteit…

Wat moeten SZW-ministers? Verschillende meningen

Het ministerie van SZW beoogt regelmatige zogeheten omgevingsanalyse: welke beleidsonderwerpen vinden het Nederlands publiek en doelgroepen…

Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt verschenen

“Kabinet: vast contract wordt weer de norm”. Dat is de kop boven een NRC-artikel 5 juli over de voornemens van het kabinet wat betreft de…

“Samenwerken maakt veel mogelijk” – Corona helpdesk

De Corona helpdesk in de bouw is al bijna twee jaar actief. Sociale partners mogen zich beroemen op hun snelle antwoord op de vraag hoe veilig te…

‘Platformmedewerkers willen geen vast contract’

‘Platformmedewerkers willen geen vast contract’ Deze spannende zin staat boven een bericht van onderzoeksbureau Motivaction. Haar onderzoek wijst op…

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar?

Er is een breuklijntje in de eensgezindheid in de polder Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, met ondersteuning aan de werkgever bij re-integratie…