Platformmedewerkers willen geen vast contract’

Deze spannende zin staat boven een bericht van onderzoeksbureau Motivaction. Haar onderzoek wijst op verbazingwekkend positieve opvattingen onder platformwerkers. Twee derde ziet als grootste voordeel van platformwerk het kunnen werken waar en wanneer ze willen. De lage sociale bescherming van platformwerk in vergelijking met loondienst komt ook aan bod. Gevraagd om een afweging

  • verkiezen platformwerkers “overtuigend” de vrijheid en flexibiliteit van platformwerk boven een vaste baan (68% vs. 17%);
  • werken ze liever via een platform dan via een uitzendbureau (68% vs. 13%),
  • en hebben ze de voorkeur voor flexibele in plaats van vaste uren (69% vs. 12%).

Kritisch op SER-advies

Afgelopen juni bepleitte de Sociaal Economische Raad een ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt: onder meer door een minimumtarief voor zelfstandigen en bevordering van de vaste arbeidsovereenkomst. De platformorganisaties Deliveroo, Helpling, Roamler, Temper, Uber en YoungOnes gaven opdracht voor dit gezamenlijke onderzoek onder platformwerkers om inzicht te krijgen in hun houding over de SER-voorstellen. Het bureau en de opdrachtgevers voor het onderzoek kritiseren met deze uitkomsten het beleid van overheid en sociale partners om flexwerk terug te dringen. Er zijn al maatregelen in voorbereiding voor zzp’ers (verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid, minimumuurtarief, vermindering aftrek). Met name die staan onder kritiek. “Dit onderzoek sterkt onze oproep aan de politiek, omdat het bevestigt dat er geen draagvlak is voor het inperken van de arbeidsvrijheid van meer dan honderdduizend tevreden platformwerkers”, aldus Temper oprichter Niels Arntz namens de zes platformbedrijven.

Wat is dit onderzoek waard?

Er zijn twee forse kanttekeningen te plaatsen.

De interpretatie c.q. presentatie van uitkomsten.

Onderstaande figuren uit het rapport tonen dat de auteurs in hun tekst over de uitkomsten de voordelen van platfomwerk sterk uitlichten met voorbijgaan van de door respondenten genoemde nadelen.

Het gebruik van de steekproef.

Motivaction deed een online bevraging met het door de zes platforms beschikbaar gestelde adressenbestand. Dat leidde tot ruim 1271 volledig ingevulde enquêtes van mensen die actief waren geweest op het platform in de 12 maanden vóór de bevraging. Het rapport geeft de achtergrond van de platformwerkers. Dan blijkt dat alleen bij platform Uber een kleine meerderheid het inkomen via het platform als hoofdinkomen ziet. Gerekend over alle zes platforms beschouwt 60% van de respondenten het inkomen via het platform als nevenverdienste naast loondienst of school/studie. Dat lijkt geen basis voor uitspraken over zzp’ers.

Het nieuwsbericht van Motivaction