Het hoge aandeel deeltijdwerk en tijdelijk werk in Nederland roept wel eens vragen op. Zijn het altijd vrijwillige opties van mensen die om persoonlijke redenen hiervoor kiezen? Of is de keus afgedwongen omdat ze geen vaste of fulltime baan kunnen vinden?

Cijfers van Eurostat, het Europese CBS, geven aan dat het laatste in ons land vrijwel het minst speelt.

Nederland is kampioen deeltijdwerk en tijdelijk werk. Echter, verhoudingsgewijs maken maar weinig werkenden er gewag van dat ze zich ‘underemployed’ voelen, te weinig werk hebben. Een indruk:

– deeltijdwerk, underemployed: Nederland 1 op de 22, EU 1 op de 5

– tijdelijk werk, underemployed: Nederland 1 op de 5, EU 1 op de 2.

Mogelijk speelt hierbij dat Eurostat niet duidelijk is of de vele deels en tijdelijk werkende studenten en scholieren in Nederland hierin meetellen. Maar vermoedelijk verandert dat de conclusie niet wezenlijk.