85% van de chefs heeft een reden waarom ze niet willen dat werknemers telewerken, meldt Microsoft. De reden: het lage vertrouwen in de productiviteit van werknemers, zegt de techgigant.

Microsoft liet enquêteren onder 20.000 mensen in 11 landen, waaronder de Verenigde Staten, India, China, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook analyseerde het bedrijf biljoenen productiviteitssignalen van de software Microsoft 365, met werkgelegenheidstrends van LinkedIn en bevindingen van Glint People Science, een bureau voor o.a. onderzoek en bevordering van medewerkerstevredenheid.

Terwijl 87% van de werknemers aangaf productief te zijn in het telewerk, zei 85% van de leidinggevenden of werkgevers dat de verschuiving naar hybride werk het “moeilijker maakte om de productiviteit van werknemers te vertrouwen”. Terwijl slechts 12% van de teammanagers of leiders zei dat ze het volste vertrouwen hadden dat hun team productief was.

Mogelijk hogere productiviteit dan pre-pandemie

De analyse van de software gaf geen hard uitsluitsel, maar wel volop signalen dat de productiviteit in feite hoger zou kunnen zijn dan vóór de pandemie. Het rapport concludeert tot het bestaan van een ‘productiviteitsparanoia’.

  • Chefs hebben vrees dat er productiviteitsverlies is, te wijten aan niet werken door werknemers.
  • Het aantal gewerkte uren, het aantal vergaderingen en andere activiteitsstatistieken zijn toegenomen.

En ons land?

Nederland was niet betrokken in deze enquêtering, over buurland Duitsland ontbreken afzonderlijke gegevens. Soortgelijke bevraging is er in Nederland (nog) niet geweest, voor zover we weten. Wel hebben we indrukken, zoals van een bedrijfsarts die meldt sinds ‘corona’ geen zorgen meer te horen. Voordien was re-integratie van een ziek gemelde werknemer door werk vanuit huis vaak niet bespreekbaar, ook niet als start; dit met argumenten als het soort werk of onduidelijkheid wat iemand dan doet. “Dat hoor ik dus nooit meer.” Ervaringen? Meld het: reactie@kwaliteitopmaat.com

Bericht Microsoft, 22 september 2022