Het digitale blad PW wijdt een artikel aan het kiezen van een goede arbodienst. Het verhaal in dat blad voor personeelswerk is anders dan we wel eens zien op de markt.

Zo wijst de auteur erop dat verzuimverzekeraars hun eigen arbodienst contracteren. Maar soms ook bieden ze de mogelijkheid om een eigen arbodienst te selecteren. Ze schrijft: “Doe dat zeker, ook al kost het wat meer administratietijd.” Immers, de arbodienst speelt “.. een centrale rol in de afweging van de verschillende belangen tussen werknemer, werkgever en de verzekeraar.”

Een van de tips is niet automatisch voor de grote arbodiensten te kiezen. “Er zijn steeds meer kleine arbodiensten en het is de moeite waard om met deze kleinere partijen in gesprek te gaan. Zeker als je een kleiner bedrijf representeert. .. een kleinere partij is vaak – niet altijd – toegankelijker. Er is makkelijker mee te schakelen en ze zijn meestal meer mensgericht.”

Het artikel in PW