Burn-out dan wel burn-outklachten zijn inmiddels een internationaal fenomeen. Het McKinsey Health Institute deed in 15 landen onderzoek onder totaal bijna 15.000 werknemers. Gemiddeld over de landen zegt een op de vier werknemers symptomen van burn-out te ervaren. In weerwil van de prioriteit van managers.

Hard over werkgevers

Wat zijn de achtergronden hiervan? De onderzoekers oordelen hard over werkgevers. Die zien de rol van de werkplek bij burn-out over het hoofd, ze investeren te weinig in systemische oplossingen. Werkgevers beogen stimulansen voor de mentale gezondheid en het welzijn van werknemers, hun betrokkenheid en prestaties. Maar: in alle 15 landen en in alle beoordeelde dimensies was toxisch gedrag op de werkplek de grootste voorspeller van burn-outsymptomen, alsmede de intentie om weg te gaan van het werk. Dit verklaart meer dan 60 procent van de totale wereldwijde variantie.

Het McKinsey Health Institute noemt dit rapport het eerste van een bredere serie over de mentale gezondheid van werknemers. Wordt vervolgd.

Het onderzoek