Persoonlijkheid en thuiswerk

Is thuiswerken voor iedereen geschikt, en is iedereen geschikt voor thuiswerk? Is dat te beïnvloeden? Psychologen en bedrijfsartsen zijn er nog niet…

Prinsjesdagstukken: burn-outklachten keren

“Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten.” Dat is in de…

Rouwverlof breed bepleit

Nu nogal eens beroep op verzuim Onderzoek van Panteia laat zien wat al vaak vermoed werd: de verzuimcijfers bevatten waarschijnlijk situaties van…

Thuiswerk niet gangbaar in EU

De pandemie resulteerde in Nederland in geringe mate in werkloosheid, vergeleken met de EU. Ons land wist veel vaker dan andere landen tele- c.q.…

Geen ongewenste omgangsvormen, maar duurzaam veilig!

Werknemers ervaren vaak ongewenst gedrag in het werk. Ruim een op de vijf maakt gewag van zaken als intimidatie, pesten, agressie en geweld of…

Regeringscommissaris seksuele intimidatie

Seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag: het blijken hardnekkige verschijnselen. De affaire “The Voice” heeft veel losgemaakt, een…

Coronaspanningen op de werkvloer

Sarah “.. werkt bij een softwarebedrijf en deelt haar werkplek met één collega, een overtuigd tegenstander van vaccinaties. .. Soms komt die collega…

Schuldenproblemen: rol van arbodienstverleners

Bij ongeveer één procent van de werknemers is wel eens beslag gelegd op het loon. In de horeca, de industrie en de bouw is dit ruim het dubbele. Dit…

KoM-nieuwsbrief 19 juli 2021 | Werkgevers ambigu over burn-outklachten

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌…

Nieuwe staatssecretaris op SZW

Het demissionaire kabinet wordt alsnog versterkt. Door de burn-out van Bas van 't Wout (minister EZK, staatssecretaris SZW) werd er geschoven met…