Het aantal vertrouwenspersonen dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen, zo meldt de landelijke KvK. Begin 2018 stonden er 199 vertrouwenspersonen ingeschreven, in het vierde kwartaal van 2023 zijn dit er bijna vierenhalf keer zoveel, namelijk 889 vertrouwenspersonen. Een stijging van 345% in vijf jaar tijd.

Professionaliteit belangrijk

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen grijpt dit nieuws aan om te benadrukken dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon geen ‘afvinkdingetje’ moet zijn; het gaat erom dat de bedrijfsleiding echt een veilige werkomgeving wil creëren. Ook benadrukt de vereniging dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat vertrouwenspersonen voldoende professioneel zijn.

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is een beroepsvereniging voor en van vertrouwenspersonen inzake ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en van vertrouwenspersonen integriteit. Ze boogt het behartigen van de belangen van en ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Daarnaast richt de LVV zich op de verdere ontwikkeling en erkenning van het beroep van vertrouwenspersoon, en bevordert en bewaakt ze de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het is belangrijk dat de vertrouwenspersoon een vertrouwensband opbouwt met de werknemers en dat deze zich veilig voelen om hun zorgen te delen.

Certificaat voor leden

De vereniging heeft borging van de kwaliteit van beroepsuitoefening per 2024 geregeld: er wordt voor leden certificering en registreren verplicht. Aanleiding daarvoor is het ontwikkelen en instellen van een landelijk examen basisopleiding vertrouwenspersonen. Een belangrijke stap voor het borgen en verhogen van het kwaliteitsniveau van vertrouwenspersonen.

Het nieuwsbericht van de landelijke Kamer van Koophandel

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen