Vroegpensioen en inzetbaarheid: de twee zijn te koppelen

De FNV stopte het RVU-overleg met werkgeversorganisaties. Die geheimtaal vraagt toelichting. De RVU is de Regeling Vervroegd Uittreden, een eenmalige fiscale ondersteuning door de overheid, bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Doel is dat mensen met een zogeheten zwaar beroep maximaal drie jaar eerder met pensioen kunnen. Dit loopt tot eind 2025. De steun geldt tot AOW-niveau, dat verklaart waarom slechts een derde van de mogelijke doelgroep de regeling gebruikt.

Onderhandelingen geklapt

Vakbond FNV startte al in oktober 2023 een actie voor verlenging. Aanvankelijk koerste de bond op een akkoord met werkgeversorganisaties. De bond wilde en wil een hogere tegemoetkoming, een permanente regeling en definitie van zwaar werk door cao-partijen. De FNV-actiesite schrijft nu: “De onderhandelingen met de werkgeversvereniging VNO-NCW over eerder stoppen met werken voor mensen met zwaar werk verliepen moeizaam en zijn geklapt. Ondertussen willen veel werkgevers wel een oplossing. Samen met hen zijn we bereid om actie te gaan voeren.”

KoMmentaar

De strategie van de bond is moeilijk te begrijpen. Volstrekt niet te begrijpen is dat de FNV nog steeds geen woord wijdt aan het belang van terugdringen van zwaar werk. Daar zijn opties voor als de volgende.

  • In het verdere verleden was er fiscale ondersteuning van ontwikkeling en aanschaf van innovatieve, taakverlichtende arbeidsmiddelen: voor betere arbeidsomstandigheden.
  • Er loopt een subsidieregeling: enige financiële steun voor vervroegd uittreden wordt gekoppeld aan een verplichting voor werkgevers om zelf het dubbele van dat bedrag te investeren in duurzame inzetbaarheid.
  • De arbosector staat te trappelen om haar middelen vaker in te zetten – denk aan Preventief Medisch Onderzoek; veel werkgevers laten dat nog na.

De vakbond gaat voorbij aan zulke punten. Acties voor vervroegd uittreden winnen aan geloofwaardigheid wanneer tegelijk gewerkt wordt aan meer duurzame inzetbaarheid.

Lees hoe nog subsidie mogelijk is, in april en september 2024, voor afzonderlijke bedrijven of combinaties. Dit vanuit de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven en Eerder Uittreden

Lees het artikel in FNV-magazine

Zie ook de FNV-actiesite

Lees het eerdere KoM-nieuwsbericht

Uit FNV-Magazine 2023# 4: