Last van hoog ziekteverzuim? – Pak het aan met subsidie!

Ook in 2024 kunnen werkgevers, afzonderlijk of in samenwerking, subsidie duurzame inzetbaarheid aanvragen. Dit voor een minimum van € 75.000. De betreffende site van het ministerie van SZW noemt – niet als enige – mogelijk onderwerp de aanpak van hoog ziekteverzuim..

Eerste aanvraagtijdvak in april

Het ministerie noemt verder als mogelijke inzet van de subsidie de voorbeelden:

  • een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten
  • onderzoeken van de oorzaak van hoog personeelsverloop
  • slimmer roosteren bij nachtwerk
  • financiële adviesgesprekken.

Het gaat om subsidie in de regeling MDIEU, de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven en Eerder Uittreden. Daar gaat bijna een miljard in om. Voor een groot deel wordt dit besteed via projecten van werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren. Een deel is beschikbaar voor afzonderlijke of samenwerkende werkgevers. In 2024 zijn er twee aanvraagtijdvakken, het eerste in april, het tweede en laatste in september.

Stappen

Voorafgaand aan de aanvraag hebben werkgevers de volgende stappen te zetten.

  1. Een bedrijfsanalyse maken: in kaart brengen van de knelpunten rond duurzame inzetbaarheid en – indien van toepassing – eerder stoppen met werken.
  2. Een activiteitenplan opstellen: daarin beschrijven en begroten de werkgevers de activiteiten die een oplossing bieden voor de knelpunten.
  3. Registreren als subsidieaanvrager, met een alvast aan te maken eigen account op het subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.
  4. Indienen van de subsidieaanvraag in april.

Uren eigen personeel subsidiabel

De november-2023-nieuwsbrief van de subsidieregeling geeft aardige informatie over wat er subsidiabel is. Activiteiten uit het goedgekeurde projectplan mag de werkgever door eigen personeel laten doen. Medewerkers moeten daarvoor bijvoorbeeld tijd schrijven. Uren voor het uitvoeren van de projectadministratie zijn niet subsidiabel, maar er is wel een toeslag ‘overheadkosten’. Wanneer personeel een projectactiviteit bijwoont, zoals een workshop of bijeenkomst, geldt dat als loonverletkosten, die zijn niet subsidiabel.

Webinar 6 februari 2024, 10:00-12:00 uur: voorlichting nieuwe aanvragers

Hier wordt praktische informatie gegeven over de uitgangspunten en de voorwaarden van de subsidieregeling. Ook wordt ingezoomd op het maken van een bedrijfsanalyse, een activiteitenplan en een begroting. Daarnaast komen het goed opstarten van een project en de inrichting van de projectadministratie aan bod. Voor dit webinar staat de aanmelding al open.

Meer informatie op de subsidiepagina van SZW