Volledig thuiswerken, dat doet 6% van de werknemers. Hybride werken lijkt heel gangbaar, het betreft bijna drie op de tien werknemers, dat is kennelijk een blijvende verandering. TNO deed medio 2023 een vijfde vervolgmeting over de gevolgen van de coronapandemie op langere termijn.

Thuiswerk geeft kansen op vermindering van verzuim en van burnoutklachten. Anderzijds geldt: bij één op de vijf werknemers zijn er helemaal geen afspraken over hybride werken. Een kwart van de (deels) thuis werkenden heeft geen goede stoel. De KoM-nieuwsbrief van donderdag 21 december gaat hier nader op in. Hieronder alvast tabellen over onderwerpen die zeker aandacht verdienen van de arboprofessionals.

Het TNO-onderzoek