Eerder pensioen voor zware beroepen

Het was deel van het pensioenakkoord van de polder: de eenmalige tijdelijke mogelijkheid van vervroegd uittreden voor mensen in zware beroepen. In…

Een miljoen mensen aan de kant?

Werk aan de winkel voor de arbosector De krapte op de arbeidsmarkt is voor economenblad ESB aanleiding tot verkenning. Klopt het wel, dat er één à…

‘Hoge werkdruk geeft verstoorde verhoudingen’

Meer juridische procedures; is dat komkommernieuws? De gespannen arbeidsmarkt en hoge werkdruk leiden tot verstoorde verhoudingen op de werkvloer.…

Een verre prullenbak helpt gezondheid  

De werkgever investeert in arbeidsomstandigheden en de werknemer doet er weinig mee. Het is een veel gehooorde klacht. Arboprofessionals vermoeden…

Vierdaagse werkweek: meer werkplezier!

Zes maanden een experiment met de vierdaagse werkweek: daarna wilde 90% van de werknemers en werkgevers deze behouden! Een mooi onderwerp voor wie in…

AWVN steunt MDIEU

Bijzondere kop boven dit artikeltje? Niet iedereen heeft alle afkortingen paraat. Het gaat erom dat de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland helpt…

Ondersteuning voor werk voor WIA-ers

Arbeidsinschakeling van mensen met een beperking: het is een onderwerp vol verbeterpunten, in het Haags jargon. Achtereenvolgende kabinetten hebben…

Nieuw: preventiezorgportaal

Een leven lang vitaal werken begint met preventie en vroegsignalering. De bouw is een sector waar werkgevers- en werknemersorganisaties daarvoor…

Subsidie per september 2023

“Gezond werkend je pensioen halen: dat wil toch iedereen? Toch lukt dat nog niet altijd. Daarom is er tot en met 2025 de subsidie Duurzame…

Meeste werknemers vertrouwen de bedrijfsarts

Ruim 60.000 werknemers vulden hem in: de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022, afgenomen in het laatste kwartaal van dat jaar. TNO en CBS…