Hybride werken is ‘here to stay’ Zo opent minister van Gennip een brief aan de Tweede Kamer over de ingrijpende verandering in de manier waarop we werken in Nederland. Ze benadrukt de voordelen voor werknemers en werkgevers.

Verzuim thuiswerkers iets afgenomen

Sinds het begin van ‘corona’ is thuiswerk een maatschappelijk en politiek belangrijk onderwerp. Vragen van Kamerleden, adviezen van de Sociaal-Economische Raad en diverse onderzoeken waren aanleiding voor de huidige “Agenda voor de toekomst van hybride werken”. Het kabinet werkt zo aan de randvoorwaarden voor hybride werken, mede ter ondersteuning van werkgevers en werknemers.

Van Gennip geeft in twaalf pagina’s een overzicht trends en acties. Enkele highlights zijn de volgende.

  • Bijna de helft van de werknemers werkt soms of meestal thuis, gemiddeld elf uur in 2022. De helft van de werkenden kan niet thuiswerken omdat het werk zich daar niet voor leent.
  • Blijkens onderzoek van TNO en de Arbeidsinspectie zijn er geen grotere gezondheidsrisico’s. De bewindspersoon schrijft: “Het verzuimpercentage is in alle groepen thuiswerkers zelfs ietwat afgenomen.”
  • Aandachtspunt blijft het beweeg- en zitgedrag, net als de tijd die thuiswerkers en hybride werkers achter een beeldscherm doorbrengen. Thuiswerkers zitten meer dan locatiewerkers.

Werkgevers grotendeels positief

De Arbeidsinspectie informeert over de opstelling van werkgevers. Van Gennip: “90% van de onderzochte werkgevers wil thuiswerken (minstens 20% van de tijd) structureel behouden. Werkgevers weten niet altijd hoe ze het thuiswerkbeleid goed vorm kunnen geven. Het thuiswerkbeleid van de werkgevers is ook niet altijd bekend bij de werknemers.”

Er zijn leidinggevenden die het moeilijk vinden om leiding te geven op afstand; zij lopen wel een verhoogd risico op het ervaren van werkdruk.

Van Gennip benoemt verder in de brief afgesloten en lopende acties voor ondersteuning. Veel instrumenten worden ontsloten via de Toolbox hybride werken op het Arboportaal. Ze geeft verder een overzicht van fiscale en andere financiële regelingen voor thuiswerk.

Ze kondigt geen vervolg op deze brief aan. Sociale partners hebben volgens haar immers aangegeven geen aanleiding te zien tot nieuwe maatregelen voor hybride werken.

KoMkanttekeningen

  • Kwaliteit op Maat had meermalen gesignaleerd dat thuiswerken positief uitwerkt op het ziekteverzuim. Het is goed dat de minister publiekelijk gewag maakt van een afgenomen verzuimpercentage onder álle thuiswerkers.
  • Het is jammer dat ze dat ze daar geen concrete cijfers bij noemt. Precieze informatie kan werkgevers stimuleren meer thuiswerk mogelijk te maken.
  • Uit de weinige cijfers die Van Gennip noemt, valt af te leiden dat er zo’n vijf procent werknemers is bij wie het werk zich leent voor thuiswerk, maar die dat niet (mogen?) doen. Wil de minister dit ‘voer voor de vakbeweging’ geen aandacht geven? Nou ja. De arbosector kan het onderwerp oppakken.

 

De brief van minister van Gennip