Hybride werken: voordelen belangrijker dan nadelen

Algemene WerkgeversVereniging Nederland toont zich positief

‘Productiviteitsparanoia’ rond thuiswerk

85% van de chefs heeft een reden waarom ze niet willen dat werknemers telewerken, meldt Microsoft. De reden: het lage vertrouwen in de productiviteit…

Persoonlijkheid en thuiswerk

Is thuiswerken voor iedereen geschikt, en is iedereen geschikt voor thuiswerk? Is dat te beïnvloeden? Psychologen en bedrijfsartsen zijn er nog niet…

Thuiswerk niet gangbaar in EU

De pandemie resulteerde in Nederland in geringe mate in werkloosheid, vergeleken met de EU. Ons land wist veel vaker dan andere landen tele- c.q.…

KoM-nieuwsbrief 20-9-21 | Coronapas – werk – verwarring

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

KoM-nieuwsbrief 7 juni 2021 | Polderpartners: loondoorbetaling twee jaar

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌…

‘Half miljoen thuiswerkers bespied’

Bij 13% van de thuiswerkers monitort de werkgever met software of zij wel aan het werk zijn. Vakbond CNV trok aandacht in de pers met deze uitkomst…

TNO: Goede veerkracht bij thuiswerkers

Berichten over hoe het werknemers thuis vergaat buitelen over elkaar. Onduidelijkheid daagt. Het altijd gedegen Sociaal Cultureel Planbureau maakte 9…