Bij 13% van de thuiswerkers monitort de werkgever met software of zij wel aan het werk zijn. Vakbond CNV trok aandacht in de pers met deze uitkomst van een ledenenquête. “In de praktijk ligt dit getal waarschijnlijk nog hoger omdat niet iedereen de bedrijfssoftware goed kent,” stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Media maken gewag van een snel groeiende vraag naar monitoringssoftware: in het eerste kwartaal van 2021 zelfs 60% hoger dan een jaar eerder. CNV wijst op privacywetgeving die zulke monitoring alleen toestaat bij een ernstig vermoeden van misbruik.

Enerzijds – anderzijds

CNV vindt dat werkgevers beter kunnen investeren in het welbevinden van hun thuiswerkende personeel. “.. met veel thuiswerkers gaat het slecht,” aldus Fortuin. 60% van de thuiswerkers voelt zich momenteel eenzamer dan in 2020, 21% zit tegen een burn-out aan, aldus het CNV-nieuwsbericht. De illustratie toont meer – soms ernstige – verslechteringen in motivatie, creativiteit, relatie met chef en collega’s. Anderzijds: 88% van de geënquêteerden onderschrijft dat ‘de werkgever/leidinggevende er volledig op vertrouwt dat ik thuis mijn werk naar behoren doe’.

Het CNV-nieuwsbericht, enquête-uitkomst is daar te downloaden