Flexibel werken, zien meer werkgevers dat als norm, door de coronacrisis? Onderzoekers lijkt dat aannemelijk.

Sinds 2016 bestaat de Wet Flexibel Werken: werknemers kunnen, zoals onder eerdere wetgeving, een aanvraag doen voor meer of minder uren werken, maar door die Wfw kunnen ze ook vragen om elders of met een ander rooster te werken. Bureau debeleidsonderzoekers evalueerde, minister Koolmees concludeerde positief: “De meerderheid van de verzoeken wordt geheel of gedeeltelijk gehonoreerd en procedureel is de wet goed werkbaar.” Hij gaat ‘na corona’ werken aan betere bekendheid van de Wfw bij werknemers.

Het onderzoek omvatte onder andere een enquête in oktober 2020. De infographic geeft een beeld dat de regelmatige bezoekers van de KoM-site bekend zal zijn: er wordt minder thuisgewerkt dan mogelijk, werkgevers stellen zich overwegend welwillend op, in lijn met andere enquêtering.

debeleidsonderzoekers gebruiken echter een opmerkelijke verwoording over de houding van werkgevers: een cultuurshift. De cijfers in hun figuur 4.2 tonen onder werkgevers steun voor de stelling dat ze door de coronacrisis ‘anders zijn gaan denken’ over flexibel werken. Dat is op het eerste oog niet eenduidig te interpreteren. De scores in het kleinbedrijf kunnen zowel van doen hebben met al gangbaar zijn van flexibel werken als met ontbreken van (verdergaande) mogelijkheden ertoe. Zoiets kan ook gelden bij de verschillen die er zijn tussen sectoren. Werkgevers in landbouw, gezondheidszorg en horeca melden geen andere opvatting als gevolg van de coronacrisis; zeker thuiswerken lijkt hier niet goed mogelijk. Maar ook werkgevers in de zakelijke dienstverlening melden geen verandering, terwijl bij financiële instellingen en openbaar bestuur die verandering zich wél voordoet. Cultuur in arbeidsorganisaties speelt zeker een rol, maar de auteurs durven te stellen: “Het lijkt dus aannemelijk dat de coronacrisis tot een cultuurshift heeft geleid in sectoren waar tot voor corona flexibel werken niet de norm was.”

De brief van de minister

Het nieuwsbericht van De Beleidsonderzoekers, waarin link naar rapport