Op 28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De Internationale ArbeidsOrganisatie van de VN grijpt deze nu aan voor aandacht voor stelsels van gezondheid en veiligheid op het werk. De COVID-19-pandemie bracht ongekende uitdagingen voor regeringen, werkgevers, werknemers en de algemene bevolking. Besmetting door werk was een issue, maar nog groter was de opgave om de lastige consequenties van de coronamaatregelen voor werk en (informele) werknemers op te vangen. De IAO voert de 28e april campagne, er zijn posters en folders te downloaden. Interessant is een omvangrijk onderzoeksrapport: “Anticipate, prepare and respond to crises – Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health (OSH) systems”. Het geeft een beschouwing van elementen van een sterk en veerkrachtig stelsel. Het geeft voorbeelden uit de COVID-19-pandemie: hoe kunnen stelsels hun kracht verder opbouwen na een crisis? Waardoor ze in de toekomst het hoofd kunnen bieden aan nog onvoorziene uitdagingen voor gezondheid en veiligheid van werkenden én bedrijfscontinuïteit. Betaald verlof voor ziekteverzuim heet onmisbaar.

Het nieuwsbericht op de IAO-site