Het was volstrekt onduidelijk: hoe loopt het met de MKB verzuim-ontzorg-verzekering? Minister Koolmees had deze MVOV gelanceerd in december 2018, om werkgevers tegemoet te komen voor het toen geklapte pensioenoverleg. Hij rapporteert nu over de voortgang en meldt ruim 6000 polissen “tot nu toe” sinds de start per januari 2020. Ruim de helft betreft werkgevers met minder dan vijf werknemers. Koolmees schrijft: “Ik ben, net als het Verbond van Verzekeraars, niet ontevreden over het gebruik.”

Is Koolmees echt tevreden?

De bewindspersoon wijdt 1,5 pagina aan deze MVOV, met vele relativeringen. Volgens het Verbond stappen met name startende werkgevers in die nog geen verzekering hadden. De verzekeringsgraad voor verzuim was in het kleinbedrijf al hoog. Tevredenheid over de lopende verzekering kan overstappen remmen. Vele werkgevers zijn de MVOV aangegaan in de loop van het jaar, er zijn dus onvoldoende data over de klanttevredenheid. Het Verbond vermoedt dat door de coronacrisis de werkgevers minder keken naar toekomstige risico’s. Voor 2021 verwacht de minister meer bekendheid en gebruik van de MVOV. Werkgeversorganisaties zijn immers tevreden.

De bewindspersoon schrijft over meer onderwerpen: experimenten tweede spoor re-integratie resp. de RIV-toets zonder verzekeringsarts; voor vaste lezers van de KoM-nieuwsbrief en -site niets nieuws.

Rol werknemer bij ziekte

Wel meldt Koolmees tussen neus en lippen door het volgende. Hij had eind 2018 ook met werkgevers een steviger rol afgesproken van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode, “.. doordat de werknemer en werkgever in het plan van aanpak, de bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie hun visie op het re-integratietraject moeten geven.” De bewindspersoon schrijft nu dat bij de uitwerking onvoldoende draagvlak bleek. “Daarom bespreek ik met sociale partners welk alternatief mogelijk is.”

Te vermoeden valt dat werkgeversorganisaties op dit punt niet tevreden zullen zijn …

De brief van de minister