Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking door gezondheid: Nederland scoort internationaal gezien ongunstig, en dat al jaren. De Britse econoom Melanie Jones, werkzaam aan de Cardiff University Business School, waagt zich aan een nieuwe vorm van internationale vergelijking, gebaseerd op enquêtes onder de beroepsbevolking. Ook daarbij scoort Nederland slecht, getuige Jones’ grafiek.

Gangbare indicatoren wijzen in grote delen van de wereld op verbeteringen in algemene gezondheid. Dat contrasteert met hoe het beroep op regelingen arbeidsongeschiktheid toenam en de mensen moeilijk uit die regelingen komen, meldt Jones.

Wat werkt er voor bevordering van werk door beperkten? De auteur nam literatuur door uit vnl. het Angelsaksisch taalgebied, alsmede uit opkomende economieën als India en Vietnam. Dit om te komen tot meer universele uitspraken, los van kenmerken van sociaal stelsel en cultuur.

Wetgeving van invloed ?

De auteur constateert dat vele landen de afgelopen decennia wetgeving hebben gemaakt tegen discriminatie. Het vele onderzoek daarover geeft nauwelijks bewijs voor een positief effect van zulke wetgeving op bedoelde arbeidsparticipatie. VS-staten verschillen qua wetgeving en wettelijke quota voor arbeidsdeelname van mensen met een (gezondheids)beperking. Analyses wijzen uit dat wetgeving noch quota enig wezenlijk effect hebben. Het effect van discriminatie wordt overigens mogelijk overschat.

Steun ín werk

Jones ziet aanwijzingen voor de werking van de ‘menselijk kapitaal theorie’. Mensen verwerven met de tijd meer menselijk kapitaal; beperkingen die op hogere leeftijd intreden brengen dus ingrijpender nadelen met zich; tegelijk geldt dat beperkingen met het stijgen van de leeftijd meer onvermijdelijk zijn, én wellicht moeilijker te ondervangen vanwege onder meer een verminderd aanpassingsvermogen. Dit onderstreept het belang dat een stelsel beperkten ondersteunt “in werk”. De literatuursearch van Jones herbevestigt de Nederlandse insteek om ‘alles uit de kast te halen’ om te voorkomen dat werkenden blijvend uitvallen.

 

Lees het complete artikel in het themadossier arbeidsbeperkten