Loondoorbetaling blijft ?!

Aanvulling d.d. 2 juni op onderstaande: een concept-advies van de Sociaal-Economische Raad gaat uit van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Meer…

Al / pas 6.000 werkgevers hebben MVOV

Het was volstrekt onduidelijk: hoe loopt het met de MKB verzuim-ontzorg-verzekering? Minister Koolmees had deze MVOV gelanceerd in december 2018, om…

Arbeidsbelasting, re-integratie, loondoorbetaling: informatief webinar

Vóór mei 2021 moet het BAR-project klaar zijn. Deelnemers aan het KoM-webinar 6 oktober begrijpen het. Frederieke Schaafsma is sinds juli -vanwege de…

Derde ziektejaar werkt

Is het ongerijmd te zeggen dat een derde jaar loondoorbetaling bij ziekte werkt? Er zit enige waarheid in. UWV en Panteia onderzochten de…

Varianten bij één jaar loondoorbetaling bij ziekte

Vervolg op ‘Borstlap’: tip van de sluier opgelicht – – –  Het document was 1 juli klaar, op 15 juli stuurt minister Koolmees het aan de Tweede…

Experimenten tweede spoor re-integratie

Kansen voor gedreven arboprofessionals Najaar 2018 was het toenmalig overleg over een pensioenakkoord geklapt. In december 2018 kwam minister…

Kabinetsstandpunt ‘Borstlap’ uitgesteld; één jaar loondoorbetaling blijft reëel

Januari en februari stonden in het teken van het WRR-rapport ‘Het betere werk’ en het rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ van de Commissie…

Loondoorbetaling na ‘Borstlap’: grote bezorgdheid

Het ‘Rapport Borstlap’ opende een nieuwe discussie over de duur van de loondoorbetaling bij ziekte. De commissie wil, naast een einde aan het…

“In wat voor land willen wij werken?” – de toekomst is al gestart

Als het aan de commissie Borstlap ligt, is de arbeidsmarkt van de toekomst een weg met uitsluitend drie rijbanen: de arbeidsovereenkomst voor…