Vóór mei 2021 moet het BAR-project klaar zijn. Deelnemers aan het KoM-webinar 6 oktober begrijpen het. Frederieke Schaafsma is sinds juli -vanwege de NVAB- bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde aan het Amsterdam UMC (voor ingewijden: opvolger van Carel Hulshof).

Zij nam de deelnemers mee in het omvangrijke studieproject Beschrijving Arbeidsbelasting en Re-integratie.

BAR: gezamenlijk instrument

Doel is het bereiken van consensus over een gezamenlijk instrument voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Dit voor de beschrijving van de belastbaarheid en de re-integratiemogelijkheden van zieke werkenden. Zo’n instrument verbetert de basis voor gemeenschappelijke communicatie tussen de drie. Het dient hun betere afstemming ter wille van een meer voorspelbare en vloeiende gang van zaken bij WIA-aanvragen. Daartoe gebruiken Frederieke en medewerkenden literatuurstudie, expertpanels en inventarisatie van wat in de praktijk gebruikt wordt. Denk aan de (soms impopulaire) Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), en de (door anderen verguisde) International Classification of Functioning (ICF). Met mensen uit wetenschap en praktijk maakte Frederieke een set criteria voor het instrument; dat omvat ook het biopsychosociaal gedachtegoed, dus meer dan het klassiek-medische.

Leidraad

De afronding van het project staat gepland voor mei, dan wordt een leidraad gemaakt opdat per 1 september de nieuwe wetgeving kan werken: toetsing van het re-integratietraject voor de WIA-aanvraag zonder UWV-verzekeringsarts.

Een vraag uit de virtuele zaal vol bedrijfsartsen was of UWV dit alles oppikt. Naar verwachting van Frederieke wel. De vraag op zich maakt duidelijk dat naast wetenschap ontwikkeling van draagvlak belangrijk is.

Continuïteit verzuimbegeleiding

Rolf de Vries stimuleerde het gesprek over de dilemma’s rond loondoorbetaling bij ziekte. Mogelijk kiest het kabinet ervoor om de periode van twee naar een jaar terug te brengen. De commissie ‘Borstlap’ adviseerde dit ter wille van een betere arbeidsmarkt. De ‘twee jaar’ kan duur uitpakken voor kleine bedrijven, alternatieven hebben een stevig prijskaartje voor ons allemaal, verkorting van de duur betekent ook vermindering van het door werkgevers gevoelde belang van een band met de werknemer.

Rick van Buuren had wat indicatieve becijferingen gemaakt. Tweede-jaars-gevallen kenmerken zich door intensieve en dure inzet in het tweede jaar; dat is te stellen op 20% van de omzet van de arbosector, maar waarschijnlijk gaat een deel daarvan ‘naar voren’. Harde uitspraken over de gevolgen voor de sector zijn niet doenlijk. De mogelijk vrijkomende capaciteit van bedrijfsartsen bij kortere loondoorbetaling zou tot meer preventie kunnen leiden, maar ook dat is geen zekerheid.

Geschakeerd beeld

Een poll onder de deelnemers liet zien dat deze ‘KoM-aanhangers’ niet eensluidend oordelen. Een wezenlijk aantal – weliswaar minder dan de helft – koos voor één jaar loondoorbetaling.

Frederieke onderschreef de opvatting dat continuïteit, een vast persoon hoogst belangrijk is voor verzuimbegeleiding. Denk aan mensen met PTSS of kanker. Verkorting van loondoorbetaling tot een jaar pakt zeer negatief uit als er bij UWV niks verandert, meent Frederieke. Rolf nam dat mee in zijn verwoording van wat het KoM-advies aan de politiek zou kunnen zijn: naast continuïteit in begeleiding van de te re-integreren werknemer, telt het belang van behoud van verantwoordelijkheid van de werkgever voor re-integratie.

Resultaten uitdragen

Wat was Frederiekes laatste boodschap? De arbosector heeft goede resultaten. Dat moet meer onderbouwd worden, en dan ook meer uitgedragen worden.

Sheets Frederieke Schaafsma, download 201006 KoM Webinar Loondoorbetaling sheets Frederieke Schaafsma

Sheets Rolf de Vries, download 201006 KoM Webinar Loondoorbetaling sheets Rolf de Vries

Link KOM webinar, volgt