Evengoed een taak van arbodienstverleners

De arbosector beroemt zich op het succes: redelijk beheerst ziekteverzuim, geen overmatige instroom in regelingen arbeidsongeschiktheid, een – internationaal gezien – zeer fatsoenlijk inkomen voor de ziek gemelde. Tegelijk geldt dat in Nederland de arbeidsinschakeling van mensen met een beperking matig is. Daar hebben arbodienstverleners evengoed een taak. De overheid en sociale partners zetten zich in voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Streven is meer nieuwe banen voor beperkten te realiseren: 125.000 in 2026. Ook in de coronacrisis zijn er werkgevers die niet terugschrikken voor ambities. KoM-leden kunnen bijdragen.

Actieweek

De week van 26 oktober is de Week van de 1000 Voorbeelden. Vanwege ‘corona’ ligt er wat meer accent op baanbehoud of het behouden van werk. Dat laatste mag core-business van de arbosector heten.

We roepen KoM-leden op deze week een bijdrage te leveren.