Commercieel testen op corona, liefst met sneltesten: werkgeversorganisaties bepleitten het de afgelopen maanden. Breed en intensief overleg volgde. Op 9 oktober lanceerde VNO-NCW het voorstel te helpen met opbouwen van een aanvullende infrastructuur voor grootschalige toepassing van sneltesten. Onder andere NVAB, V&VN en OVAL waren in gesprek met de ministeries van VWS en SZW en VNO-NCW. Woensdag 28 oktober maakte het kabinet globale plannen bekend, donderdagnamiddag informeerde VNO-NCW haar achterban in de wekelijkse nieuwsbrief. Met steun van een aantal grote Nederlandse bedrijven komen er straten voor sneltesten. “De ambitie is om vanaf eind november tenminste 1 miljoen mensen een sneltest te laten ondergaan en daarna snel verder op te schalen. Dat aantal komt bovenop de bestaande PCR-testen die door de GGD-en worden afgenomen.”

Impact voor arbosector

De site van de werkgeversorganisatie bevat een nieuwsbericht en een reeks Vragen en Antwoorden. Er is onder meer te lezen dat het overheidsbeleid omvat “Het stimuleren dat werkgevers hun eigen werknemers testen”. Dat is niet zo stellig terug te vinden in de informatie van de Rijksoverheid. Uiteraard zien werkgevers randvoorwaarden: “Medische gegevens van medewerkers worden niet gedeeld met de werkgever, de verwerking van deze gegevens wordt door de (arbo)arts gedaan.”

Werkgevers willen verder

“Wij pleiten voor veel hogere testvolumes waardoor überhaupt geen keuzes meer gemaakt hoeven worden tussen doelgroepen die wel en niet getest kunnen worden. Het perspectief voor het open houden en herstellen van de economie is in dit testbeleid nog zeer beperkt.

Onderdeel van het perspectief (en cruciaal voor het beheersen van de pandemie) is ook het kunnen testen van mensen zonder klachten. Wij missen de invalshoek van het inzetten van sneltesten voor bijvoorbeeld het preventief screenen van groepen zoals scholieren of voor reizen, horeca en evenementen.”

 

Het bericht van de Rijksoverheid

Nieuwsbericht op de site van VNO-NCW

Vragen en antwoorden op de site van VNO-NCW